Lieky ako nebezpečný odpad

Čitajte tiež

Čo s nepotrebnými liekmi z domácnosti ?

Meno autora/autorov

Matej Omámik Akžbeta Budayová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča