Najväčšia stavba v histórii železníc mení krajinu na nepoznanie

Životné prostredie aj obyvateľov v okolí Nosickej priehrady už niekoľko mesiacov sužuje modernizácia železničnej trate. Stavebné mechanizmy, prach či komplikovaná dopravná situácia už niekoľko mesiacov charakterizujú túto lokalitu.

Meno autora/autorov

Michal Mazánik, Mária Jánošíková

Veková skupina

15-18

Škola

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: