Naša špinavá budúcnosť?

Súťaž Litter Less

Meno autora/autorov

Viktória Behanová

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola, Mládežnícka 1434/16, Púchov