Výsledky medzinárodnej súťaže YRE - Mladí reportéri zo Slovenska obhájili svetové prvenstvo

Žabie taxi. Autor: Hana Noščáková
Vložil/a admin dňa 05.07.2022

Slovenskí Mladí reportéri pre životné prostredie opäť zažiarili a získali v súťaži Young Reporters for the Environment (YRE) 2022  dve 1. miesta, dve 2. miesta a jedno 3. miesto. Vynikajúco a dlhodobo reprezentujú Slovensko na poli mladej environmentálnej žurnalistiky, za čo im aj ich pedagógom patrí veľké uznanie.

Do medzinárodného kola nominovalo 35 krajín zapojených v programe celkom 230 prác, ktoré zvíťazili v národnom kole. Zo Slovenska postúpilo celkom 11 prác, z toho 9 sa prebojovalo do užšieho finále. Články, fotografie a videá hodnotila medzinárodná porota, zložená z profesionálov v oblasti environmentálnej žurnalistiky, spoločenskej zodpovednosti firiem a vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj. Zasadnutie poroty sa konalo v hybridnej forme 30. júna v Kodani. Porota dôkladne posúdila každý príspevok z užšieho výberu a rozhodla o ocenených na základe technickej kvality, úrovne skúmania (investigatívy), originality a šírenia každého príspevku.

 „Bol to ďalší rekordný rok, pokiaľ ide o počet príspevkov v súťaži, s rastúcou úrovňou kreativity a zrelosti medzi niektorými z najmladších účastníkov,“ povedal Nick Nuttall, člen poroty YRE, strategický riaditeľ komunikácie v spoločnosti We Don’t Have Time. Podľa porotcu sa Mladí reportéri a Mladé reportérky vo svojich prácach venovali témam ako znečistenie oceánov, ochrana voľne žijúcich živočíchov, nárast ničivých lesných požiarov, či problému klimatickej úzkosti. Väčšina ocenených prác riešila problémy biodiverzity - téma roka 2022.

Okrem dobrej kvality súťažných príspevkov ocenila porota aj prácu národných operátorov v programe YRE, ktorých inšpiratívne úsilie umožnilo tisíckam učiteľov a študentov zúčastniť sa tohtoročnej súťaže. Dlhodobým prínosom programu je, že pripravuje mladých ľudí prevziať aktívnu úlohu pri rozvoji svojich komunít, s dôrazom na ochranu prírody a životného prostredia.

Už druhý rok tvorila súčasť poroty aj Adriána Henčeková, ambasádorka programu YRE Slovensko. Ako uviedla, bolo cťou obhajovať medzi porotcami také kvalitné príspevky so Slovenska. "Kolegovia v porote ocenili najmä dôslednosť slovenských mladých reportérov ako v obsahovej, tak aj vo formálnej stránke príspevkov. Tiež vyzdvihli za pozitívum lokálne témy," podelila sa o svoje dojmy z porotcovania.

„Slová uznania nás veľmi tešia. Dáva nám to veľký zmysel, prebúdzať v mladých ľuďoch záujem o miesto, kde žijú a prinášať témy ochrany životného prostredia na sociálne siete či do regionálnych médií. My všetci sme dnes reportéri, a máme šancu inšpirovať ďalších pre život v spojení s prírodou,“ uviedla Klaudia Medalová z Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne. Ako koordinátori programu spolu s manželom Richardom gratulujú všetkým oceneným, ako aj ich pedagógom a rodičom k svetovému úspechu, dodala Medalová.

Výsledky medzinárodnej súťaže – ocenenia pre slovenských reportérov:

1.miesto v kategórii ČLÁNOK 11- 14

Bats didn’t Lose Their SancturayNetopiere nestratili svoje útočisko

Cintia Izabela Mrvová, Hana Holbusová, Gymnázium Dubnica nad Váhom

1.miesto v kategórii FOTO-PRÍBEH

Frog TaxiŽabie taxi

Hana Noščáková, SOŠPg Bullova Bratislava

2.miesto v kategórii VIDEO 11-14

„Fearless“ rescuer (NE)bojácna záchranárka

Hanka Zubová, Súkromná základná škola Nová Dubnica

2.miesto v kategórii VIDEO 19-25

Nature Conservation at Risk / Myslíme to s ochranou prírody na Slovensku vážne?

Mária Jánošíková, Prírodovedecká fakulta Masarykovej univerzity v Brne

3. miesto v kategórii ČLÁNOK 19-25

 Less is More for Peace BaySkončí sa pokoj v ZátOKe pOKoja?

Michal Mazánik, FMK UCM v Trnave

  

Viac info o programe Mladí reportéri pre životné prostredie, www.mladireporteri.sk

Mladí reportéri pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment, YRE) je certifikovaný vzdelávací program medzinárodnej Nadácie pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental education - FEE), určený mladým ľuďom vo veku 11-25 rokov. Do programu je zapojených viac ako 490 tisíc reportérov zo 42 krajín z celého sveta. Víťazné práce z národného kola postupujú do medzinárodnej súťaže, kde naši reportéri získali v posledných rokoch najvyššie ocenenia a Slovensko patrilo k najúspešnejším krajinám.

Program YRE rozvíja environmentálne povedomie žiakov, mediálne zručnosti a aktívne občianstvo. Študenti skúmajú environmentálne témy vo svojom regióne, v spolupráci so samosprávou, odborníkmi a dotknutou verejnosťou. Zistenia a vlastné návrhy riešení prezentujú širokej verejnosti novinárskou formou.

Na Slovensku program koordinuje trenčianske Centrum environmentálnych aktivít, garantom je sieť environmentálne - výchovných organizácií Špirála, ktorá združuje neziskové mimovládne organizácie.

Viac info: Adriána Henčeková, členka medzinárodnej poroty adka.hencekova@gmail.com alebo Medalovci na cea@cea.sk

 

Priložené obrázky
Žabie taxi. Autor: Hana Noščáková