WorkShop 2016 TV sihot

Našou reportážou sme chceli informovať o kampani Litter Less.

Meno autora/autorov

Lukáš Žilovec, Martin Ikáš, Patrik Blažej

Vek autora/autorov

12-14

Škola

ZŠ s MŠ Udiča,