Workshop LITTER LESS - odmena pre mladých reportérov

Ulicami Banskej Štiavnice
Vložil/a admin dňa 09.06.2015

Banská Štiavnica je jedným z najkrajších miest Slovenska. Mnoho kultúrnych pamiatok či prírodných krás sa zaslúžilo o to, že tento čarovný kút našej krajiny bol zahrnutý medzi pamiatky svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. V dňoch 3. - 5. júna 2015 sa Banská Štiavnica zmenila na miesto, kde sa stretli Mladí reportéri pre životné prostredie. My, nadšenci a aktívni ochrancovia prírody sme si pre svoje stretnutie nemohli želať krajšie miesto! Celoslovenské podujatie prostredníctvom množstva zaujímavých workshopov malo mnoho cieľov. Kvalifikovaní odborníci pripravovali "mladých reportérov" pre novinársku prax. Ukázali nám, ako efektívne pracovať v tíme i samostatne. Uviedli nás do tajov pútavého písania, naučili, ako profesionálne spracovávať fotografie a videá, pripravovať zaujímavé reportáže. Bonusom tohto atraktívneho programu bolo množstvo zábavy a nových priateľstiev, ktoré - ako všetci veríme - iste pretrvajú v budúcnosti.

Mladí reportéri boli ubytovaní priamo v srdci mesta - v hoteli Grand Matej. V jeho priestoroch prebiehal aj zaujímavý odborný program. Lektorka Eva Mišovicová poskytla nám, mladým tvorcom, množstvo cenných rád pre písanie článkov a reportáží. O zlepšenie našich znalostí a praktických zručností v oblasti tvorby videa sa postaral Marek Janičík. Lektorom foto-workshopu bol Juraj Rizman z Greenpeace. Istotne môžem v mene všetkých účastníkov povedať, že vďaka workshopom sme sa naučili veľa nových vecí. Mali sme tiež príležitosť vyskúšať si reportérsku prácu priamo v teréne. Našou úlohou bolo vzájomnou spoluprácou v skupinkách poukázať na rôzne environmentálne problémy Banskej Štiavnice a pokúsiť sa navrhnúť ich riešenie.

Po dobre vykonanej práci nasledoval zaslúžený oddych, a tak aj pre nás, účastníkov workshopu, boli pripravené zaujímavé aktivity. Najskôr sme navštívili spolu s o.z. Daphne krásnu Botanickú záhradu v Banskej Štiavnici. Dvojice mladých reportérov mali za úlohu nájsť v jej areáli konkrétne druhy stromov a následne ich zaznačiť na mape podľa toho, v ktorej časti sveta bežne rastú. Niektorým dala táto neľahká úloha celkom zabrať a tak sa po jej úspešnom zvládnutí všetci tešili na prechádzku k vodnej nádrži Veľká Vodárenská. Vznikla už v roku 1510 a patrí k najstarším vodným nádržiam v okolí Banskej Štiavnice.

Vrámci workshopu sa uskutočnilo aj dlhoočakávané oceňovanie úspešných mladých reportérov, ktorí získali víťazné priečky v súťaži LITTER LESS a v súťaži Mladých reportérov. Každý ocenený získal nielen peknú vecnú cenu, ale tiež pocit zadosťučinenia za snahu a vynaloženú námahu. Navyše, všetkých nás hrial dobrý pocit, pretože naša práca sa venovala zmysluplnej téme - zlepšeniu kvality nášho životného prostredia. V závere oceňovania čakalo na nás ešte jedno milé prekvapenie. Dostali sme možnosť "vyspovedať" známeho fotografa Tomáša Halásza. Miestnosť, v ktorej prebiehal videorozhovor prostredníctvom aplikácie Skype, sa ihneď zaplnila vzrušením a množstvo otázok nedalo na seba dlho čakať.

Každý mladý reportér si z tohto workshopu niečo odniesol. Inšpiráciu do ďalšej tvorivej činnosti, zaujímavé rady ako odvádzať kvalitnú reportérsku prácu, nové nápady, nové priateľstvá,... Motiváciu neustále na sebe pracovať, zdokonaľovať sa v tom, čo radi robíme, čomu sa venujeme. Motiváciu pokračovať v začatej ceste, venovať pozornosť naliehavým témam v našej spoločnosti, medzi ktoré ochrana a zlepšovanie nášho životného prostredia bezosporu patrí. My, mladí reportéri, sme o tom presvedčení!

Patrícia Beličková, Gymnázium Milana Rastislava Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Ulicami Banskej Štiavnice
Práca na zbernom dvore
Všímajme si detaily
Richard Medal
Radosť počas oceňovania
Videohovor s Tomášom Halászom
Vo svojom živle
Pustime sa do práce

Práca na zbernom dvore
Všímajme si detaily
Richard Medal
Radosť počas oceňovania
Videohovor s Tomášom Halászom
Vo svojom živle
Pustime sa do práce