Staňte sa našimi partnermi

Mladí reportéri si vyberajú environmentálne témy zo svojho okolia. Zvyčajne sa týkajú mnohých subjektov – občanov, samosprávy, rôznych inštitúcií či firiem. Študenti by mali environmentálne súvislosti nielen preskúmať a získané informácie vyhodnotiť, ale aj navrhovať riešenia. Takýto pozitívny prístup je jedným z najdôležitejších aspektov programu.

Veľkou pomôckou pre študentov i školu môže byť partnerstvo alebo podpora niektorej z regionálnych inštitúcií, ktorých sa projekt týka. Môže to byť samospráva, lokálne médium, súkromná firma, komunitné centrum apod. Tí môžu študentom poskytnúť cenné informácie alebo uľahčiť prístup k nim, poskytnúť materiálne či technické zabezpečenie, priestory, finančnú podporu, mediálny priestor, môžu im pomôcť s hľadaním tém, ktoré považujú v regióne za problematické atď.

Takáto spolupráca ponúka študentom nové možnosti; pre školu môže znamenať nové kontakty či príležitosti prezentovať sa v rámci komunity, kde pôsobí. 

STAŇTE SA NAŠIMI PARTNERMI

Ak sa vám aktivity programu Mladí reportéri pre životné prostredie zdajú zmysluplné a radi by ste akýmkoľvek spôsobom prispeli k ich realizácii alebo finančnej stabilite a nezávislosti, kontaktujte národného koordinátora Richarda Medala, medal@changenet.sk.