Zooškola - zážitkové učenie v Zoo Bojnice

Škola hrou; Adriána Henčeková
Hmatové tabule; Laura Partiková
Edukačný chodník; Laura Partiková
Vložil/a admin dňa 27.07.2017
Jedným zo základných poslaní zoologickej záhrady v Bojniciach je environmentálna výchova. Realizujú ju pomocou zooškoly, ktorá je určená pre všetky vekové kategórie. Najnovšími výučbovými programami sú prales na tanieri, pochybné suveníry a zvieratá v ohrození.
 
Táto iniciatíva existuje už 62 rokov, teda od samotného založenia zoo. Predchodcom bol zookrúžok, ktorý sa vyvinul do podoby zooškoly, akú návštevníci môžu zažiť dnes. Pre podporu myšlienky vzdelávania bolo vybudované Centrum environmentálnej výchovy a súčasne aj Informačné centrum Natura 2000.
 
Výučba hrou
 
Rozmanitosť aktivít zooškoly umožňuje vzdelávanie žiakom materských, základných, stredných aj vysokých škôl. „Máme rôzne výučbové programy cez predstavenia zoologickej záhrady, rehabilitačných a záchranných staníc,“ hovorí Andrea Klasová, vedúca odboru marketingu a propagácie. Podľa záujmu verejnosti usporadúvajú semináre a prednášky s odbornými lektormi.
 
Súčasťou vzdelávania sú aj informačné tabule rozmiestnené po celej zoologickej záhrade. Ďalšou zaujímavosťou sú edukačné chodníky, ktoré formou hry učia o faune a flóre aj najmladších návštevníkov.
Každý týždeň zoologickú záhradu navštevujú dva krúžky z blízkeho okolia. „Zooškola nie je len budova, ale zmyslom je vzdelávanie. S deťmi chodíme aj do areálu, pripravujeme pre ne komentované prehliadky a rôzne aktivity, kde sa deti učia vybudovať si vzťah k prírode a ochrane životného prostredia,“ informuje Andrea Klasová.
 
Ponuka programu je bohatá. Pre deti z materských škôl majú napríklad pripravenú aktivitu s názvom V čom sme naj?, kde majú možnosť spoznávať vybrané zvieratá zoo a stretnúť sa s kontaktnou korytnačkou.
 
„Pokiaľ ide o stredoškolákov a vysokoškolákov, tam to je už na odbornej úrovni. Informácie im sprostredkovávajú naši zoológovia,“ vysvetľuje Andrea Klasová.
 
Obľúbený program pochybné suveníry má v návštevníkoch navodiť dovolenkovú atmosféru. Hlavným heslom je kufrík a lietadlo. Aktuálnosť a interaktívnosť programu dokáže zaujať aj dospelých.
 
Zooškola je dostupná pre všetkých
 
Do aktivít sa môžu zapojiť aj seniori a zdravotne postihnutí občania. Program pre týchto účastníkov pripravujú individuálne podľa ich potrieb a požiadaviek. Objasňuje Andrea Klasová: „Berieme ohľad aj na to, že zážitok je viac a nejedná sa len o suché prednášky.“
 
Spôsoby, ako sprístupniť zooškolu všetkým, sú aj pravidelné návštevy onkológie v Banskej Bystrici. Tam nosia zvieratá, ktoré si deti môžu pohladkať, zoznamujú ich s prírodou a živými zvieratami.
 
Na propagáciu zooškoly využívajú webovú stránku, sociálne médiá, ale aj klasickú formu v podobe plagátov. To, že je o tento druh výučby záujem, potvrdzuje aj počet návštevníkom. Za minulý rok ich bolo desaťtisíc.
 
Adriána Henčeková, Nina Mokrá, Laura Partiková
Priložené obrázky
Škola hrou; Adriána Henčeková
Hmatové tabule; Laura Partiková
Edukačný chodník; Laura Partiková

Hmatové tabule; Laura Partiková
Edukačný chodník; Laura Partiková