Zúfalosť

V meste Nová Dubnica boli postupne počas posledných rokoch vybudované nové stojiská na odpadkové koše. Tie konečne získali svoje stále miesto a veľké kontajnery sa konečne nepresúvali z jedného miesta na druhé. Vďaka tomu sa aj na určitý čas zminimalizoval odpad v okolí týchto kontajnerov. Avšak, iba na chvíľu. Ľudia si veľmi rýchlo zvykli, že novovybudované miesta pre odpadkové koše majú podľa nich nahradiť zberný dvor. Preto sa na stojiskách často nachádza objemný odpad. Samotné stojiská potom vyzerajú nevzhľadne a ufúľano. Vznikajú z nich malé smetiská, ktoré mestské služby majú často problém udržiavať čisté. A keď sa k tomu pridajú ešte aj bežné odpadky ľudí, ktorí nevedia trafiť do kontajnera, tak tieto stojiská zrazu strácajú význam. 

Meno autora/autorov: 
Michaela Danišová
Vek autora/autorky: 
12