Ako sa (ne)tvorí kompost

Mesto Nová Dubnica sa už tri roky snaží o komunitné kompostovanie. Darí sa mu rozvíjať túto peknú myšlienku?

Reportážny kontext/riešenie problému:

V meste Nová Dubnica pred trom rokmi umiestnili k bytovým domom špeciálne kompostéry, do ktorých je možné aj nazrieť. Uvidíme nielen ako sa tvorí kompost, ale aj čo sa v komposte nerozloží. Niektorí občania mesta sa napriek osvete stále nenaučili nehádzať do kompostu odpad zabalený v plastových vreckách. Kompostéry sú však napriek takýmto problémom u občanov obľúbené a po dlhom skúšobnom období si obyvatelia Novej Dubnice berú pre svoje potreby aj prvý vytvorený kompost. Kvôli plastovým vreckám však nemusí byť hodnotný. Stačí teda iba občas nazrieť cez špeciálne otvory do kompostérov a vyhodiť to, čo tam nepatrí.

 

Meno autora/autorov

Filip Púček

Veková skupina

11-14

Škola

Súkromná spojená škola Nová Dubnica

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Komunitné kompostovanie je dobrým nápadom ako zabrániť vyhadzovaniu biologicky rozložiteľného materiálu do zmesového komunálneho odpadu. Mesto i občanov to stojí menej peňazí stojí a tvoria sa menšie skládky odpadov. Kompostovanie navyše prináša pre občanov plusy v podobe kvalitného kompostu pre ich záhrady. Stačí sa kompostovanie naučiť.