Správny postoj

Reportážny kontext/riešenie problému:

Správny postoj môžeme zaujať aj pri nakladaní s plastovým odpadom. 

Meno autora/autorov

Adriána Henčeková

Veková skupina

19-24

Škola

Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: