Zberači a zemeguľa

Čitajte tiež

Reportážny kontext/riešenie problému:

V snahe prežiť bez domova, trvalého príjmu a možnosti použitia čistej vody využívajú ľudia bez strechy nad hlavou veci, ktoré iní už nepotrebujú a teda skončili v odpadkových košoch. Znovu používať by mal každý, nie len tí, ktorých k tomu prinútil život.

(Fotografia bola nasnímaná v Spišskej Novej Vsi, sídlisko Tarča)

Meno autora/autorov

Ľudmila Slivová, Timea Dimitrovova

Veková skupina

15-18

Škola

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 058 01 Poprad, Gymnázium, Školská 7, 052 01 Spišská Nová Ves

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 1. Žiadna chudoba
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ľudia bez domova, v snahe uľahčiť si život, hľadajú po sídliskách a odpadkových košoch všeličo, čo by ešte mohli využiť. Takíto ľudia sú často odsudzovaní občanmi mesta a sídlisk, po ktorých sa pohybujú. Ale bolo by dobré si uvedomiť, že ak by sme všetci začali odpad zodpovedne triediť a nepotrebné veci odnášať do zberných dvorov, ,,zberači" by nemuseli takto kaziť estetickú stránku našich miest.