Mladí reportéri odštartovali 2. ročník kampane MENEJ ODPADU v teréne

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 29.11.2013

 Centrum environmentálnych aktivít Trenčín v utorok 26. novembra oficiálne odštartovalo 2. ročník kampane “Menej odpadu”. 35 mladých reportérov vo veku 13-17 rokov navštívilo Stredisko triedeného zberu v Dubnici nad Váhom a pomohlo vyčistiť brehy Dubnického štrkoviska.
O priebehu terénneho workshopu budú informovať formou žurnalistickej tvorby na www.mladireporteri.sk

Do reportérskej kampane Menej odpadu (Litter Less) je okrem Slovenska zapojených 14 krajín z celého sveta: (Kazachstan, Rumunsko, Čierna hora, Kanada, Malta, Lotyšsko, Francúzsko, Macedónsko, Nemecko, Izrael, Taliansko, Nový Zéland, Portugalsko, Turecko).

Pri príležitosti spustenia kampane Mgr. Richard Medal, riaditeľ Centra environmentálnych aktivít, uviedol: “Žurnalistická tvorba našich mladých reportérov otvára diskusiu s kompetentnými, ale prináša aj konkrétne výsledky, napr. odstránenie čiernej skládky v Majcichove alebo vyčistenie lesoparku na sídlisku Ťahanovce. Program Mladí reportéri pre životné prostredie je o to dôležitejší, že enviro-žurnalistov je na Slovensku ako šafranu”.

Kampaň Mladých reportérov LITTER LESS je zároveň žurnalistickou súťažou 11-21 ročných v troch kategóriách: reportážny článok, reportážna fotografia / foto-príbeh a video. Uzávierka súťaže je na Deň Zeme, 22. apríla, dokedy musia byť študentské práce publikované v tlačených médiách alebo na internete. Víťazi národného kola budú odmenení vecnými cenami ako notebook, fotoaparát a pod., ale aj pozvaní na medzinárodný workshop. Najlepší mladí reportéri na medzinárodnej úrovni získajú finančnú odmenu vo výške 1,000 USD.

Súťažiť môžu jednotlivci i tímy (spolužiaci, členovia eko-krúžku, aktivisti občianskych združení a pod.). Okrem veku 11-21 rokov je jedinou podmienkou registrácia na stránke kampane www.yre-litterless.org . Súťažné kritériá sú uvedené na stránke Mladých reportérov www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards .

Kampaň „Menej odpadu“ (Litter Less) je spolu realizovaná v 35 krajinách sveta, vďaka podpore Nadácie pre environmentálnu výchovu FEE a finančnému príspevku Nadácie Wm. Wrigley Jr. v hodnote 3,1 mil. USD. Cieľom kampane je zapojiť a vzdelávať mladých ľudí v problematike odpadu a povzbudiť ich k pozitívnym riešeniam.

Kontakt:
Ing. Klaudia Medalová
medalova@biospotrebitel.sk Centrum environmentálnych aktivít Trenčín
O nadácii spoločnosti Wrigley
Poslaním Nadácie Wm. Wrigley Jr. je zlepšovanie zdravia ľudí a planéty prostredníctvom podpory udržateľných iniciatív. Od svojho založenia v roku 1987, nadácia spoločnost Wrigley darovala viac ako 55 miliónov USD neziskovým organizáciám z rôznych krajín sveta, ktoré pomáhajú zlepšovať život.
O Nadácii pre environmentálnu výchovu (Foundation for Environmental Education, FEE)
FEE je mimovládna, nezisková organizácia, líder v oblasti environmentálnej výchovy prostredníctvom piatich medzinárodných programov, úspešne implementovaných v 63 krajinách: Eko-školy (Eco-Schools), Mladí reportéri pre životné prostredie (YRE), Učenie o lesoch (Learning About Forests, vzdelávanie pre udržateľný rozvoj), Modrá vlajka (Blue Flag, pre pláže a prístavy) a Zelený kľúč (Green Key, eko známka pre zariadenia na rekreáciu a voľný čas). Viac informácií nájdete na webovej stránkewww.fee-international.org .