11. Udržateľné mestá a komunity

Krst Bylinkovej špirály

Krstenie prebehlo na školskom dvore gymnázia počas dňa Zelenej školy 2023. Študenti sa mohli dozvedieť o dôležitosti biodiverzity v prírode, mestách, či aj u nich na záhrade.

Meno autora/autorov: 
Hana Holbusová
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad váhom

Deň obhajoby - prezentácia projektov

Meno autora/autorov: 
Tomáš Bačo
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
17
Škola: 
ŠUPKE

Deň uprostred noci

Svetelné znečistenie mení cirkadiálny rytmus ľudí aj zvierat, zhoršuje ich zdravotný stav, prispieva k zvyšovaniu CO2, je energeticky náročné a narušuje ekosystém, v ktorom sa nachádza. Zdroj svetla sa nachádza vo vzdialenosti 8 km od miesta fotografovania a pri zamračenom počasí je viditeľný až z 50 km vzidaleného mesta. Záber je zostrojený po úplnom zotmení, v noci, z balkóna rodinného domu. Pre posúdenie intenzity svetla - na balkóne je možné si čítať bez pridania ďalšieho osvetlenia. Problém prebehol aj cez sociálne siete, ľudia popisovali dopad, ktorý svetelná simulácia letných dní počas celého roka formou umelého osvetľovania má. Producent ho komentoval tvrdením, že používa svetelné štíty a tak svetlo neškodí. Svetelný prečin na ekosystéme u nás zatiaľ nemá trestnú sadzbu a tak sa javil ako nepostihnuteľný. Vyriešila ho energetická kríza.  

Zdroj informácií : https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-he/products/etc-he-products/etc-he-report-2022-8-review-and-assessment-of-available-information-on-light-pollution-in-europe

Slnečné záhrady simulujú osvetlením letné dni, aby produkovali paradajky po celý rok. Aký je dopad na ľudí a prírodu v okolí?

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Priatelia mamičiek sú nepriateľmi Zeme

Na svete sa denne narodí niekoľko miliónov detí. Všetky potrebujú plienky, ktorých zloženie sa od začiatku ich používania až dodnes veľakrát zmenilo. Moderná doba priniesla jednorazové plienky, ktoré sú najobjemnejšou zložkou odpadu v domácnosti s malým dieťaťom. 

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Ema Osúchová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Ako si zvykáme na triedenie kuchynského odpadu

Na jar roku 2022 začala mestská časť Bratislavy zavádzať triedenie a zber kuchynského odpadu. Nevytriedený bioodpad inak putuje na skládky a tvorí množstvá metánu, urýchľujúceho klimatické zmeny. Naopak, ten vytriedený sa v priemyselnej kompostárni mení na substrát, obohacujúci pôdu. Preto je dôležité zavádzať triedenie ako prirodzenú súčasť nášho života.

Meno autora/autorov: 
Nina Kopáčková, Natália Pospiš, Teodor Trebula, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
11 a 12
Škola: 
CZŠ Narnia, Beňadická 38, Bratislava

V Bielych Karpatoch majú ovocný poklad

Najcennejšie a najohrozenejšie odrody ovocných stromov sú tie, ktoré vznikli na území Slovenska a nerozšírili sa za jeho hranice. Takéto odrody nájdeme aj v Bielych Karpatoch. V rámci projektu Bielokarpatský ovocný poklad vznikol genofondový sad starých a krajových odrôd ovocných drevín. Na 1,9 ha sa tam nachádza 48 odrôd jabloní a 21 odrôd hrušiek – spolu 138 stromov. Tieto odrody majú na rozdiel od moderných jednoduchých chutí plodov chute veľmi pestré – korenisté, či inak osobité. Sú prírodným dedičstvom a je dôležité ich uchovávať. Sad bude v budúcnosti slúžiť ako verejnosti prístupná zbierka genetických zdrojov pre ďalšie šírenie, ale aj na osvetu.

 

Neďaleko Starej Turej založili ochranári sad pôvodných krajových ovocných drevín. Drahomír Stano dokáže o nich rozprávať celé hodiny.

Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Na rovine vyrastajú kopce

Najčastejším, ale najnevhodnejším spôsobom nakladania s odpadom na Slovensku je skládkovanie. Na rovine, na úrodnej pôde neďaleko Trnavy, vyrastajú kopce.

Skládka zmesového odpadu naplnila svoj objem. Zmenila sa na trávnatý kopec s rôznymi kríkmi. Pri skládkovaní zmesového odpadu hrozí poškodenie podložia a únik škodlivých látok do pôdy a podzemných vôd. Tým vzniká riziko environmentálnej hrozby nielen pre Trnavu a jej okolie, ale pre celý región.

Keďže odpad vzniká denne, vhodným riešením by bolo vybudovanie spaľovne odpadu, lebo po naplnení objemu ďalšej skládky vyrastie opäť nový kopec. 

Na poliach, na úrodnej pôde, sa pod trávnatým povrchom skrýva skládka odpadu.

Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová

Cena za teplo

Keď v  oblastiach, kde si ľudia nemôžu dovoliť finančne nákladné vykurovanie domov, spaľujú všetko dostupné, aby sa zahriali, dotýka sa to nás všetkých. Cenou za teplo domova je znečistený vzduch s priamym dopadom na zdravie a kvalitu života všetkých. Energetická chudoba sa u nás týka 5,7% obyvateľov, ktorí žijú v nedostatočne vykurovaných príbytkoch, čo je 309.000 obyvateľov, no cítime ju všetci. So zvyšujúcimi sa cenami energií a nákladov na život pribúda domácností, ktoré sa musia s problémom energetickej chudoby vysporiadať. A s nimi pribúda aj znečistenie v ovzduší. Riešením sú programy obnov budov, izolácií únikov tepla, ale hlavne sociálny program a podpora.

Každý dvadsiaty človek na Slovensku žije v nedostatočne vykurovanej domácnosti.

Meno autora/autorov: 
Júlia Noščáková

Cigaretové ohorky našli príležitosť

Cigarety, a ich ohorky, sú jeden nikdy nekončiaci problém ľudskej spoločnosti.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Andrej Bohucký
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom