12. Zodpovedná spotreba a výroba

Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody

Na zmenšovaní negatívnych dopadov zmeny klímy sa môžu podieľať všetky mestá a obce tým, že budú udržateľne hospodáriť so zrážkovou vodou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

Práca, ktorá nevonia

Mladí sa zapojili do triedenia odpadu. Chceli si na vlastnej koži vyskúšať, ako sa cítia pracovníci triediacej linky. Množtvo rôzneho odpadu v nádobách na separovaný zber ich šokoval. Zápach z hnijúcich vyhodených potravín po čase prestali vnímať. Oni sa však stali vnímavejšími k svojmu okoliu.

Dotrieďovanie odpadu na zbernom dvore v Púchove.
Meno autora/autorov: 
Petra Vraníková

Kupujeme viac ovocia či obalov?

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Zelovoc za činžiakom

V Spišskej Novej Vsi sa na sídlisku Tarča nachádza záhradkárska oblasť. Záhradky patria prevažne obyvateľom sídliska, ktorí si na nich pestujú vlastnú zeleninu, vysádzajú ovocné stromy, kríky a iné plodiny, čím sa stávajú sebestačnými a sezónne potraviny tak nemusia kupovať v supermarketoch. Znižujú tým odpad, ktorý vzniká pri kúpe balenej zeleniny či ovocia a nepodporujú dovoz potravín zo zahraničia. Okrem toho používajú záhradkári zväčša prírodné hnojivo, čím znižujú riziko chemického zamorenia pôdy.

Obyvatelia si vo vlastných záhradkách môžu dopestovať domáce plodiny napriek tomu, že bývajú na sídlisku.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Stačí to? (Is it enough?)

Pri pohľade na túto fotku si možno niekto povie: "a čo je na nej zlé?" No skúsme sa trošku zamyslieť. Z médií často počúvame, že by sa malo viac triediť, no ako toho môžeme docieliť, keď na to nemáme prostriedky. Hlavne na miestach s vysokou koncentráciou ľudí veľmi často chýbajú koše na triedený zber, veď to všetci poznáme. A práve vlakové stanice, námestia či obchodné priestory sú toho príkladom. Bohužiaľ, my s tým nemôžeme nič urobiť. Vezmime si svoj odpad so sebou (do vrecka či batohu) a odhoďme na mieste, kde koše na triedený zber sú. Alebo si aspoň doma zaveďme systém triedenia, a buďme motiváciou pre ostatných. 

Ako triediť odpad na miestach, kde to nie je umožnené? Vezmime so sebou a odhoďme inde. Osobný príklad je najviac.
Meno autora/autorov: 
Simona Zboranová

Príroda si poradí

Snažíme sa o technický pokrok a lámeme si hlavu nad tým, že príroda si vždy poradí. Ako je to možné?

Od nevidím do nevidím

Je jar a polia okolo Vlčkoviec začínajú žltnúť. Na najúrodnejšej pôde Slovenska, v Podunajskej nížine, sú vysadené obrovské plochy repky olejnej. Len malá časť úrody je použitá na výrobu jedlého oleja. Farmy už nepestujú jedlo, ale biopalivá. V obchodoch je stále viac a viac potravinárskych výrobkov dovezených zo zahraničia. Je potrebné, aby na poliach rástli také rastliny, ktoré zabezpečia domáci trh potravinami zo Slovenska.

Počas kvitnutia repky olejnej majú zdravotné problémy niektorí naši spolužiaci, ktorí sú alergici a astmatici.

Polia okolo našej dediny začínajú žltnúť. Na úrodnej pôde sú vysadené obrovské plochy repky olejnej. Žltá Slovensku nepristane!
Meno autora/autorov: 
Samuel Nemček, Sofia Hlavatá