15. Život na pevnine

Ešte chvíľu tu bude potok

Ľudia si neuvedomujú, ako veľmi by si mali vážiť vodu. Aj malé vodné toky, akým je napríklad Kolačanský potok v Novej Dubnici, si zaslúži našu pozornosť. V celom meste pretekajú len dva vodné toky, pričom oba majú problémy s hladinou vody.

Meno autora/autorov: 
Jakub Benčo

Pod kameňmi

Pod kameňmi sa skrýva nielen život v podobe živočíchov, ale často aj skrytý odpad. Niektorým ľuďom možno vyhovuje, že ho nevidia. No živočíchom ničí ich prostredie. Často im však nezostáva nič iné, ako zmieriť sa s danou situáciou a s odpadom musia spolunažívať. 

Meno autora/autorov: 
Jakub Benčo

Stráž prírody

Všeobecná mienka zastáva názor, že povolanie strážcu chráneného územia a prírody je stále vo verejnosti málo známa.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Sára Zvěřnová
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Včely v meste: malý hmyz, veľký problém

Prirodzené prostredie včiel stále viac ohrozujú znečistenie ovzdušia, výkyvy teplôt, pesticídy a strata biodiverzity. Včely nemajú dostatok potravy a hynú. Paradoxne v mestách sa ponuka kvetov a kvitnúcich rastlín rozširuje.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Tomas Bartle, Karolína Mathiová, Laura Rinďová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Jána Adama Raymana

'Idealistický' svet

Takto to vyzerá zasnežené, ale čo keď sa ten sneh roztopí? Presne takto to aj vnímame, či sú odpadky tam alebo nie.

Meno autora/autorov: 
Tamara Pekarová

Posledná večera

Užovka obojková (Natrix natrix) aj skokan štíhly (Rana dalmatina) patria na Slovensku k ohrozeným druhom. Ničenie prírodných biotopov má vplyv na ich výskyt a činnosť človeka ich dostala na listinu ohrozených druhov.

Meno autora/autorov: 
Adriána Henčeková

Čo budeme Ž(r)AŤ?!

Podľa hesla: Čo budeme siať, to budeme Ž(r)AŤ.

Príroda sa dokáže vyrovnať so smrťou, ale nie s plastmi. 

Meno autora/autorov: 
Barbora Svitková

Injekcia "záchrany" prírody

Túto injekciu zabodnutú v strome sme videli na potulkách zliechovskými lúkami.

Ako sa tam dostala? Na čo bola použitá?

Meno autora/autorov: 
Filip Kotras, Ľubomír Čišecký