V rámci kampane LITTER LESS hľadali Mladí reportéri riešenia pre minimalizáciu odpadu

Kamufláž; Adriána Henčeková.jpg

Čitajte tiež

Vložil/a admin dňa 22.04.2014

(Trenčín, 22. 4.2014) V školskom roku 2013/14 to mala porota súťaže Mladých reportérov pre životné prostredie opäť ťažšie: vyberala celkove zo 48 reportérskych príspevkov od 29 účastníkov z desiatich škôl. Už 4. ročník súťaže Mladých reportérov zorganizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín.

Viac než 90% príspevkov prihlásili Mladí reportéri do súťaže v rámci kampane Litter Less, ktorej cieľom je zapojiť a vzdelávať mladých ľudí v problematike odpadu a povzbudiť ich k pozitívnym riešeniam pre minimalizáciu odpadu. Súťažilo sa v troch vekových kategóriách (11-14, 15-18 a 19-21) a v troch žurnalistických žánroch: článok, fotografia a video. Všetky „odpadové“ práce sú uverejnené na stránke kampane LITTER LESS http://www.yre-litterless.org/svk .

Práce hodnotila porota v zložení: Tamara Valková (predsedníčka Slovenského syndikátu novinárov), Radovan Stoklasa (fotograf), Lucia Szabová (Greenpeace), Eva Mišovičová (Info Trenčín), Miroslava Piláriková (Živica, koordinátorka programu Zelená škola) a Richard Medal (CEA Trenčín). Porota bola – až na videá – s tvorbou Mladých reportérov spokojná. Lucia Szabová: “Úroveň článkov oproti vlaňajšku naozaj stúpla“.

Mladí reportéri riešili predovšetkým miestne problémy s nelegálnymi skládkami, ale aj znečistenie vodných tokov či dedičstvo Nikovej huty v Seredi. Víťazi získajú hodnotné ceny, ktoré si prevezmú na slávnostnom vyhodnotení tohto ročníku súťaže v Spišskej Novej Vsi 22. mája 2014. Víťazné práce tiež postupujú do medzinárodného kola súťaže, ktorého výsledky budú zverejnené 5. júna, pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia. Víťazi medzinárodného kola získajú finančné odmeny a pozvánku na 3-denný medzinárodný reportérsky woskhop. Veríme, že naši enviro-žurnalisti budú rovnako úspešní ako vlani (jedno druhé a dve tretie miesta v celosvetovom porovnávaní).

Viac informácií:
Klaudia Medalová, medalova(at)biospotrebitel.sk, národná operátorka kampane Litter Less, 0908/771443

Richard Medal, medal(at)changenet.sk, koordinátor programu Mladí repotéri pre životné prostredie, 0905/469707

PS: Víťazné práce radi poskytneme na uverejnenie

Výsledky:

Kampaň LITTER LESS

Kategória 11-14 rokov

Článok
1. miesto: Posolstvo Niklovej huty – Veronika Moncoľová, ZŠ Juraja Fándlyho, Sereď
2. miesto: Litter More and Litter Less – Martina Ďurníková, ZŠ Jána Palárika, Majcichov
3. miesto: Majcichovský vinohrad –Vitajte a Dovidenia , Eliška Bohunická, ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Fotografia
1. miesto: Snaha nestačí – Leo Sabovčík, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
2. miesto: Slepé oči – Denis Horváth, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
3. miesto: Smútok pri ceste, alebo šťastnú cestu – Šimon Michálek, ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Video:
1. miesto: porota sa rozhodla neudeliť
2. až 3. miesto: Regional Breakfast a Be Reasonable When Shopping – Natália Horváthová, ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Kategória 15-18 rokov

Článok
1. miesto: Život pri rieke – je vždy ideálny? Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
2. miesto: Ako sa (ne)staráme o naše pamiatky – Daniela Strížová, ZŠ Kudlovská, Humenné
3. miesto: Odpad nie je len pre smetiarov – Lenka Kratochvílová, Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Fotografia
1. miesto: Krehká krása – Patrícia Beličková, Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
2. miesto: Miešaný tovar - Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
3. miesto: Vráťme miestu pôvodnú tvár – Samuel Domin, ZŠ Jána Palárika, Majcichov

Video:
1. miesto: porota sa rozhodla neudeliť
2. miesto: Príbeh jednej obyčajnej rodinky – Lenka Kratochvílová, Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom
3. miesto: Litter Less – Natália Radošinská, Gymnázium M.R.Štefánika, Nové Mesto nad Váhom

Kategória 19-21 rokov

Článok
1. miesto: Neviditeľná hrozba - Natália Mrázová , FF UK, Bratislava

Fotografia
1. miesto: porota sa rozhodla neudeliť
2. miesto: Humana – odpad môže aj pomáhať, Natália Mrázová , FF UK, Bratislava

Hlavná súťaž YRE AWARDS

11-14 rokov

Fotografia
1. miesto: Príroda si vie vždy poradiť– Ivan Milan Dinga, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves
15-18 rokov

Článok
1. miesto: Slnko v boji proti kukurici – Michal Paulovič, Miroslav Kažimír, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského

Fotografia
1. miesto: Kamufláž - Adriána Henčeková, ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves

  


Poznámky pre editorov:

Slovensko je jednou z 25 členských krajín medzinárodného programu Young Reporters for the Environment www.youngreporters.org so sídlom v Kodani. Program Mladí reportéri pre životné prostredie www.mladireporteri.sk umožňuje mladým ľuďom rozširovať poznanie v oblasti životného prostredia a udržateľného spôsobu života a rozvíjať žurnalistické zručnosti, komunikačné a jazykové schopnosti, vedie ich k iniciatíve na miestnej úrovni a posilňuje občiansku zodpovednosť.
Kampaň LITTER LESS je organizovaná v 15 krajinách sveta (Slovensko, Kanada, Francúzsko, Macedónsko, Nemecko, Kazachstan, Čierna Hora, Rumunsko, Malta, Lotyšsko, Izrael, Nový Zéland, Taliansko, Portugalsko, Turecko), vďaka podpore Nadácie pre environmentálnu výchovu FEE a finančnému príspevku Nadácie spoločnosti Wrigley.
„Partnerským programom“ programu Mladí reportéri pre životné prostredie je program Zelená škola www.zelenaskola.sk , ktorý administruje o.z. Živica.