Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského, Nitra

Vložil/a admin dňa 30.08.2010

Popis školy

Po sedemdesiatich troch rokoch 1. septembra 1992 bolo v Nitre opäť otvorené Piaristické gymnázium sv. J. Kalazanského. Naša škola úspešne zavádza do vyučovacieho procesu informačno-komunikačné technológie. Vo výchove praktizuje i kresťanské princípy. Škola je zapojená do viacerých projektov a poskytuje študentom množstvo mimovyučovacích aktivít v rámci záujmového vzdelávania. Pre študentov nie je pojem životné prostredie neznámy a preto sa rozhodli podniknúť  nejaké aktivity, v rámci projektu Mladí reportéri pre životné prostredie, a zlepšiť tým okolie svojho bývania.

Koordinátor

Mgr. Veronika Štefániková

Kontakty na školu

Projekty

Názov projektu Počet žiakov v tíme Počet výstupov v projekte
Divoké skládky v Nitre 4 5