ENVIRO žurnál

02.07.2024
(Tlačová správa CEA Trenčín, 2.7.2024) Slovenskí študenti opäť zažiarili v konkurencii mladých enviro-žurnalistov zo 46 krajín sveta.
16.06.2024
Júnový workhop Mladých Reportérov pre životné prostredie sa tento rok konal za hranicami Slovenska a to v Českej republike, kde sme sa boli pozrieť na biodiverzitu Bielych Karpát. 
15.06.2024

Tradičný a v poradí už deviaty júnový workshop Mladých reportérov sa po prvýkrát uskutočnil v zahraničí. Zúčastnili sa ho žiačky a žiačky z celého Slovenska, ktorí sa umiestnili na stupňoch víťazov v národnom kole celosvetového vzdelávacieho programu Mladí reportéri pre životné prostredie.

Reportéri a reportérky počas štyroch intenzívnych dní objavovali biodiverzitu Bielych Karpát, ležiacich na česko-slovenskom pohraničí medzi Považím a Valašskom.
12.06.2024

Mladí reportéri sa vydali za dobrodružstvom do Bielych Karpát, prešli prírodnú rezerváciu Ščúrnica až do Valašských Klobouk. Pri tom všetkom sme videli chránené rastliny, dozvedeli sme sa o historií slobodného lesa a tiež prečo sa Ščúrnica volá Ščúrnica.

09.06.2024

V Bielych Karpatoch, na východnej časti vrchu Ploštiny v Českej republike, sa nachádza územie Ščúrnica. Miestni tomuto komplexu jedľovobukových lesov, ktoré sú bezzásahové, hovoria slobodný les.

„Sloboda je poriadok prírody, do ktorého nikto nezasahuje, je to niečo, čo by sme sa ako ľudia mohli naučiť,“ hovorí Miroslav Janík, predseda organizácie Kosenka, ktorá spravuje územie lesa Ščúrnica.
07.06.2024
Mladí reportéri a reportérky pre životné prostredie zavítali na deviatom letnom workshope do obce Brumov, ktorá leží neďaleko slovenských hraníc. Počas workshopu už tradične tvorili reportážen príspevky v podobne článkov, videí a fotopríbehov.
07.06.2024
Organizácia Kosenka sídli v obci Valašské klobúky neďaleko slovenských hraníc. Jej predseda, Miroslav Janík, Mladým reportérom a reportérkam o aktivitách kosenky porozprával v tradičnej drevenici, ktorá sa rovnako volá "Kosenka".
07.06.2024
Mladé reportérky z Narnie počas workshopu na moravskej strane Bielych karpát preskúmali slobodný les Ščúrnica. Ide o projekt aktivitsov, ktorí postupne pozemky lesa vykupujú, aby ho tak chránili.
06.06.2024

Kosenka je súčasťou Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), ochrane lúk a lesov v Bielych Karpatoch sa venuje už bezmála 50 rokov. 

„Kosenka sa venuje ochrane prírody a krajiny v Bielych Karpatoch, inak pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji,“ priblížil Miroslav Janík, predseda Kosenky. Podľa jeho slov stojí činnosť organizácie na troch pilieroch, ktorými je pilier ekologický, ekonomický a sociálny.
06.06.2024

Les, čistinky, lúky aj pasienky, suché aj s mokraďami, tienisté aj presvetlené miesta sú súčasťou mozaikovitej krajiny Bielych Karpát v oblasti Ščúrnice. Miestni aktivisti už 40 rokov odkupujú prepojené časti krajiny, tvoria unikátnu rezerváciu a podporujú viacerými spôsobmi návrat biodiverzity.

06.06.2024

Základná organizácia ČSOP (Český zväz ochrancov prírody) Kosenka je združením aktívnych ľudí, ktorí už 30 rokov pomáhajú chrániť krásu a rozmanitosť prírody v okolí mesta Valašské Klobúky.

06.06.2024

Pri hraniciach Česka so Slovenskom sa nachádza slobodný les Ščúrnica, patriaci do Bielych Karpát. V okolí týchto lesov sa nachádzajú lúky, na ktorých rastie veľa chránených rastlín, vrátane orchideí.

Tieto lúky je dôležité zachovávať nielen pre udržanie biodiverzity, ale plnia aj ďalšie ekologické funkcie. Lúčne porasty ochraňujú pôdu a zabraňujú tiež erózii, teda zosúvaniu pôdy.
06.06.2024

Mladí reportéri pre životné prostredie na workshope skúmali biodiverzitu v okolí Valašských Klobúkov. Slobodným lesom a bielokarpatskými lúkami reportérov sprevádzal Miroslav Janík, predseda ZO ČSOP Kosenka.