Život pod kolesami

Človek neustále ovplyvňuje kolobeh života v prírode, napríklad aj jazdou traktorov v lese.

Človek neustále ovplyvňuje kolobeh života v prírode, napríklad aj jazdou traktorov v lese.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Lužný les pri Sládkovičove (Vincov Les). Vždy na jar tu kvitnú snežienky a ľudia sem radi chodia na vychádzky.

Lesy sú tu aj pre ľudí na oddych a relax, ale sú tu aj ľudia pre lesy?

Príroda si vždy nájde svoju cestičku, ale nie je to cesta pre autá.

Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Ochrana lesov v ich prirodzenom habituse, ako jedného z najväčších producentov kyslíku a pohlcovačov oxidu uhličitého, je jednou zo základných podmienok k ochrane klímy. Je potreba zachovať biodiverzitu, a obnovovať rovnováhu rozličných biotopov v súlade s ľudskou činnosťou.