Ako sa zapojiť do súťaže

Mladí reportéri zo základných škôl, zapojených do programu, môžu do národného kola súťaže prihlásiť článok, fotografiu alebo video v dvoch vekových kategóriách:

  • 11-14 rokov
  • 15-18 rokov

Reportéri a reportérky zo stredných škôl sa môžu zapojiť - buď prostredníctvom zapojených škôl, alebo aj ako jednotlivci, pokiaľ už boli v minulosti zapojení do programu:

  • 15-18 rokov
  • 19-25 rokov

Do súťaže sa môžu zapojiť aj vysokoškoláci do 25 rokov - ako jednotlivci. Do prihlášky je potrebné uviesť vek a školu.

Uzávierka národného kola súťaže je 25. marca do 24:00 hod. Po tomto termíne už nie sú možné úpravy okrem:

- Úprava už vložených príspevkov administrátorom. Upraviť je možné preklepy, gramatické chyby... Doplniť môžete informácie a linky, týkajúce sa šírenia súťažných prác, prípadne vymeniť fotografiu, doplniť zdroje použitej literatúry.

Ak niečo chcete doplniť alebo opraviť, píšte prosím na yreslovakia@gmail.com alebo medalova@biospotrebitel.sk .

Príspevok môže byť na akúkoľvek lokálnu environmentálnu tému, ale témou roka 2023/2024 je klimatická zmena. Okrem toho medzi prioritné témy patria znečistenie a biodiverzita. Pri každom príspevku je potrebné preukázať súvislosť s cieľmi Agendy 2030.

Samostatne sa hodnotia fotografie a videá repotážneho charakteru a kampaňového charakteru, ale prednosť majú vždy príspevky reportážneho charakteru.

V národnom kole súťaže rozhodne porota v spolupráci s koordinátormi o tom, ktoré práce budú odmenené okrem diplomu aj pozvánkou na reportérsky workshop.

O víťazoch rozhodne porota http://www.mladireporteri.sk/sutaz/predstavujeme-porotu, zložená z odborníkov na médiá, životné prostredie a environmentálne vzdelávanie.

Víťazné príspevky postupujú do medzinárodného kola súťaže. Predpokladaný dátum uzávierky je 30. apríla.

Pravidlá súťaže  http://www.mladireporteri.sk/sutaz/pravidla-sutaze-yre-awards