Pre pedagógov

Šesť znakov úspešného projektu

Podstatou projektovej práce YRE tímu je lokálny prieskum, spracovaný do žurnalistickej podoby, ktorý slúži na informovanie miestneho publika. Projekt sa začína identifikáciou miestneho problému a musí vždy hľadať / navrhovať riešenia.
Úspešný projekt by mal spĺňať šesť nasledujúcich kritérií:

1. TÍMOVÁ PRÁCA