O divokú skládku menej - fotogaléria

Vložil/a Patrik Lidaj dňa 01.05.2011

Divoká skládka pri Nitre v oblasti Selenca patrí od 23. marca 2011 do minulosti. Skládka bola odstránená skupinou ľudí v rámci aktivačných prác pod vedením obvodného úradu životného prostredia v Nitre.

Upratovacie práce prebiehali počas dňa na približne kilometer dlhom úseku popri poľnej ceste. Zúčastnení pracujúci za pomoci pridelených pracovných pomôcok vyhrabávali a zbierali rôzne druhy poodhadzovaného odpadu z voľnej plochy popri ceste, z kríkov a okolitých polí ktoré po vyzbieraní ukladali do kontajnerov. Tie boli po naplnení odvezené na oficiálnu, legálnu skládku odpadov. Medzi vyzbieraným odpadom bolo možné najčastejšie nájsť pneumatiky, plastové nádoby a iný, komunálny odpad. Divoká skládka pri Nitre v oblasti Selenca patrí od 23. marca 2011 do minulosti. Skládka bola odstránená skupinou ľudí v rámci aktivačných prác pod vedením obvodného úradu životného prostredia v Nitre.