Múzeum stromov

Súťaž: 
Enviro

Čaká stromy takýto osud?

Meno autora/autorov: 
Bruno Jakubov
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Ing. O. Kožucha Spišská Nová Ves