Keď už nemáme sneh, tak aspoň „poriadnu“ výzdobu


Občania obce Streženice pri Púchove riešia problematiku skládky odpadu už viac ako osem rokov. Odpad „zdobí“ les extravilánu obce. Obyvatelia sú rokmi zo situácie znechutení a zároveň sklamaní. Nikto z kompetentných úradov situáciu v prospech obyvateľov obce nerieši.
 
Mladí reporétri zo SOŠ v Pruskom zisťovali viac priamo v teréne. Daný stav trápi aj pani Ľubicu L.: ,,Pri prechádzaní touto lokalitou Vás prekvapia plastové vrecia, zachytené na konároch stromov. Nerobí to dobrý dojem na okoloidúcich a peších turistov. Púchovská dolina je zaujímavá hlavne z pohľadu cyklistov a turistov. V letnom období tu cítiť zápach. Je to veľmi nepríjemné.“ Pani Ľubica študentov previedla okolím skládky. Podľa jej slov, ak tu chcú žiť ako ľudia, nezostáva im nič iné, ako odpad postupne zbierať. 
 
Mladí reportéri oslovili aj pracovníkov skládky. Na otázku, ako vzniknutú situáciu riešia v prospech obyvateľov obce, pracovník uviedol: „ Pokiaľ dočiahneme výsuvnými kliešťami, odpadky odstraňujeme priebežne.“ Reportéri kontaktovali i pracovníkov  Mestského úradu na Odbore životného prostredia v Púchove. Prisľúbili, že danú nepriaznivú situáciu začnú  riešiť.
 
Podarí sa občanom obce dosiahnuť poriadok a zlepšiť životné prostredie v ich okolí ? Študentí SOŠ Pruské budú nepriaznivú situáciu monitorovať a čitateľov priebežne informovať o zmene aktuálneho stavu. 
 
 
Meno autora/autorov: 
Nikola Rúbalová a Nikola Balážová
Vek autora/autorov: 
17 a 19
Škola: 
SOŠ Pruské