Odovzdávanie cien Mladým reportérom pre životné prostredie prinieslo do Domu novinárov svieži závan aktivizmu a nádeje

Vložil/a admin dňa 19.06.2013

Adriána Henčeková zo ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves získala za fotografiu Hluché ucho 1. miesto na Slovensku a 2. v medzinárodnej súťaži

Na pôde Slovenského syndikátu novinárov v Bratislave, 30. mája 2013, odovzdali ceny najlepším Mladým reportérom na Slovensku pani Tamara Valková, zastupujúca predsedníčka SSN a prof. Mikuláš Huba, poslanec Národnej rady SR a predseda Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie.

Zároveň sa uskutočnila vernisáž výstavy, ktorá predstavuje program Mladí reportéri pre životné prostredie a najlepšie práce v roku 2013 v kategórii fotografia a článok. Výstava bude na jeseň 2013 putovať po slovenských školách s cieľom ďalej rozširovať rady mladých slovenských enviro-žurnalistov.

Prof. Mikuláš Huba sa takto prihovoril účastníkom: "Ocenenia i ceny, ktoré si o chvíľu prevezmete, určite potešia, ale ešte väčším ocenením pre Vás a väčšou hodnotou pre nás všetkých sú tie prípady, keď ste svojou reportérskou prácou, svojím upozornením na konkrétny problém vyprovokovali jeho riešenie, čiže skutočné zlepšenie kvality prostredia okolo nás. …Význam Vašej práce je väčší, ako si možno myslíte. A u nás na Slovensku zvlášť. Veď neraz suplujete aj prácu profesionálov, keďže téme životného prostredia, ako svojej hlavnej téme, sa na Slovensku venuje len zopár novinárov a novinárok.“

Práce Mladých reportérov ocenila i Tamara Valková; výstavu fotografií komentovala slovami: „Z vašich fotografií by si mohli vziať inšpiráciu aj profesionálni fotografi“. Veľmi pozitívne hodnotila, že Mladí reportéri vzali iniciatívu do svojich rúk a formou žurnalistických príspevkov či priamou akciou v teréne ukázali, že im záleží na čistom a zdravom životnom prostredí.

Richard Medal za Centrum environmentálnych aktivít poďakoval všetkým účastníkom súťaže, ich učiteľom, rodičom, porote súťaže (menovite Lucii Szabovej, Jakubovi Filovi, Eve Mišovičovej a Radovanovi Stoklasovi), Slovenskému syndikátu novinárov za dlhoročnú spoluprácu a sponzorovi kampane LITTER LESS/Menej odpadu - Nadácii spoločnosti Wrigley. Vďaka jej podpore získali víťazi hodnotné, udržateľné ceny (videokamera, fotoaparát a pod.) v hodnote 225€ za každé prvé miesto.

Poďakovanie tiež patrí redaktorke Rádia Slovensko Eve Vasilovej za reportáž z podujatia, ktorá odznela 5. júna 2013, pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia.

Sme radi, že odovzdávanie cien Mladým reportérom, spojené s výstavou fotografií, prinieslo množstvo pozitívnej energie, ale aj dobré správy o tom, že žurnalistické práce Mladých reportérov už priniesli prvé ovocie (napr. odstránenie čiernej skládky v Opoji) a tiež posolstvo nádeje, že Mladí reportéri sú pripravení tvrdo hájiť právo občanov na zdravé životné prostredie.

Na záver dovoľte citovať najmladšieho účastníka súťaže z celého sveta, 11-ročného Juraja Filipa Holéciho zo Slovenskej Ľupče, ktorý skúmal problém odpadu na uliciach a pri potôčiku Lupčica a situáciu vníma takto: “Dokedy sa na to my deti budeme len nečinne pozerať? Zrejme dovtedy, dokým nebudeme my deti za dospelých zodpovedné.”

V prípade záujmu radi poskytneme ďalšie informácie či fotografie:
Ing. Klaudia Medalová, medalova@biospotrebitel.sk, Mgr. Richard Medal, medal@changenet.sk, Centrum environmentálnych aktivít, koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie Mierové námestie 29, Trenčín
www.cea.sk
www.mladireporteri.sk
www.biospotrebitel.sk
www.biopotravinaroka.sk

Adriána Henčeková zo ZŠ Ing. O. Kožucha, Spišská Nová Ves  získala za fotografiu Hluché ucho 1. miesto na Slovensku a 2. v medzinárodnej súťaži
Cenu prevzal aj Michal Paulovič, 3. miesto v kategórii 15-18 rokov za článok Špinavé bohatstvo
Cenu za 1. miesto v kategórii článok 15-18 rokov preberajú Daniel Kozák a Marek Mihok
Certifikát pre Základnú školu v Majcichove prevzala Mgr. Ľubica Hildebrandová
Eva Vasilová z RTVS spovedá Greenland team z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Košice
Juraj Filip Holéci - prvý v kategórii video 11-14 ročných, najmladší účastník súťaže na svete
Ocenení Mladí reportéri pre životné prostredie
Oceneniu sa teší aj Miška Rondošová z Piaristického gymnnázia sv. Jozefa Kalazanského v Nitre
Príhovor prof. Mikuláša Hubu
Privítanie - Richard Medal, koordinátor programu Mladí reportéri pre životné prostredie
Tamara Valková a prof. Mikuláš Huba
Výstava najlepších fotografií Mladých reportérov - v budúcom školskom roku bude putovať po školách
Natália Mrázová preberá za článok Odpadové hospodárstvo v Priepasnom získala 1. miesto v kategórii 19-21 rokov
O chvíľu začíname... Všetko je pripravené - tašky na stole ukrývajú udržateľné ceny pre víťazov
Prvé miesto pre Teréziu Smoleňovú za fotografiu Malá ruka pre človeka, veľká pre životné prostredie, 19-21 rokov