Mladí reportéri pre životné prostredie – víťazi súťaže v šk. roku 2014/15

Vložil/a admin dňa 20.04.2015

(Trenčín, 20. 4. 2015) Do kampane LITTER LESS programu Mladí reportéri pre životné prostredie sa formou súťažných reportérskych príspevkov zapojilo tento školský rok celkom 141 žiakov z 12 škôl z celého Slovenska. Mladí reportéri v spolupráci s pedagógmi riešili lokálne odpadové problémy a svoje články, fotografie a videá, zamerané na riešenia pre minimalizáciu odpadu, publikovali v tlačených a online médiách.

Do súťaže prihlásili Mladí reportéri v dvoch vekových kategóriách (11-14 a 15-18) spolu 170 žurnalistických príspevkov, z toho 25 článkov, 128 fotografií a 17 videí. Už 5. ročník súťaže zorganizovalo Centrum environmentálnych aktivít Trenčín. Slovensko sa do súťaže zapojilo s Rumunskom, Francúzskom, Kanadou a Izraelom v rámci medzinárodnej kampane LITTER LESS, koordinovanej programom Young Reporters for the Environment so sídlom v Kodani.

O výsledkoch rozhodla porota v zložení: Lucia Szabová (hovorkyňa Greenpeace), Miroslava Piláriková (koordinátorka programu Zelená škola), Eva Mišovičová, (spolupracuje s regionálnymi médiami v Trenčíne), Radovan Stoklasa (spolupracuje s TASR) a Richard Medal (riaditeľ CEA Trenčín). Porota veľmi ocenila snahu Mladých reportérov o konkrétne činy na minimalizáciu odpadov, na druhej strane odporučila viac sa zamerať na skúmanie problému znečistenia v širších súvislostiach a tiež viac uplatňovať reportérsky prístup (skúmanie faktického stavu, rozhovory, prieskumy...).

Najlepšie reportérske práce postúpili do medzinárodného kola, výsledky ktorého budú zverejnené 5. júna, kedy si pripomíname Svetový deň životného prostredia. Autori víťazných príspevkov okrem vecných cien získavajú možnosť účasti na reportérskom workshope v Banskej Štiavnici, ktorý sa uskutoční v dňoch 3.-5. júna 2015.

Všetky víťazné práce sú publikované na stránke programu http://www.mladireporteri.sk/sutaz/vysledky . Školy predstavia aktivity kampane LITTER LESS a práce Mladých reportérov širokej verejnosti v rámci podujatia Komunitný akčný deň, organizovaného na Deň Zeme (alebo v iný deň do konca apríla).

Program Mladí reportéri pre životné prostredie je partnerským programom programu Zelená škola (www.zelenaskola.sk), koordinovaného o.z. Živica. Garantom oboch programov je ŠPIRÁLA – sieť envirovýchovne-vzdelávacích organizácií, www.spirala.sk . Na medzinárodnej úrovni oba programy zastrešuje Nadácia pre environmentálne vzdelávanie (Foundation for Environmental Education, http://www.fee-international.org/en). Kampaň LITTER LESS pre menej odpadu podporuje Nadácia WRIGLEY.

Viac informácií radi poskytnú:
Richard Medal, medal@changenet.sk
Klaudia Medalova, medalova@biospotrebitel.sk
Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín
Program Mladí reportéri pre životné prostredie
www.mladireporteri.sk
www.yre-projects.org

PrílohaVeľkosť
Výsledky súťaže na stiahnutie120.98 KB
Mladí reportéri pre životné prostredie – víťazi súťaže v šk. roku 2014/15