"Zdobia" mestá a škodia prírode
Kým dymia žijú. Autor: Lukas vyhnalík

"Zdobia" mestá a škodia prírode

Na zemi ich je niekoľko tisícok a aj tak sa im nedostáva veľa pozornosti. Sú malé, nenápadné, ale najmä škodlivé. Reč je o cigaretových ohorkoch.

 

Experiment s cigaretovým ohorkom v kvetináči s rastlinou ukázal, že ohorok má vplyv na jej rast. Do jedného kvetináča boli vhodené cigaretové ohorky, aby bolo vidieť, ako sa s nimi rastlina vysporiada. Po pár dňoch prestala rastlina rásť a začala pomaly schnúť. Dôvodom úhynu rastliny je, že cigaretové ohorky vypustili do pôdy nikotín a ostatné škodlivé látky. Jeden cigaretový ohorok je schopný znehodnotiť až jeden meter štvorcový pôdy.

 

 

Odpad z cigaretových ohorkov je možné spozorovať najmä v miestach, kde sa premelie veľa ľudí, napríklad v okolí železničnej či autobusovej stanice alebo pred obchodnými domami. Ohorok, ktorý odhodíme na zem, sa rozkladá približne 15 rokov. Je zdrojom plastového odpadu, ale väčšina fajčiarov o tom nevie, čo potvrdili aj výsledky dotazníka medzi obyvateľmi Sládkovičova. Myslia si, že cigaretové ohorky sú vyrobené z papiera.

 

Cigarety prinášajú fajčiarom určitú formu potešenia. Životné prostredie sa naopak tomu moc neteší. Cigareta ako taká sa môže zdať neškodná, škodlivá je až po zapálení a dofajčení, keď je hodená na zem. „Výsledkom nezodpovedného správania fajčiarov je, že stopy nikotínu nájdeme v rôznych potravinách - v čaji alebo v omáčkach,” uvádza sa na stránke spoločnosti EcoButt, ktorá sa zaoberá recykláciou cigaretových filtrov.

 

Pri nedokonalom spaľovaní tabaku v cigarete vzniká oxid uhoľnatý, ktorý sa vyskytuje v dyme od jedného do piatich percent. To znamená, že ak bol cigaretový ohorok odhodený na zem a ostali v ňom zvyšky nespáleného tabaku, stále z neho uniká dym, ktorý škodí ovzdušiu. Ohorok obsahuje pritom až 140 rôznych škodlivých látok.

 

Aby cigaretové ohorky končili častejšie v košoch, ako na zemi, tak v Prievidzi na nich zaviedli originálny hlasovací kôš, ktorý nahradil tie klasické. Išlo o nápad z Veľkej Británie, kde mali tieto koše úspech. Na košoch sú dva otvory, do ktorých sa vhadzujú ohorky. Nad každým otvorom sú napríklad napísané basketbalové tímy, tak ako sú aj v Prievidzi. Tím, ktorý bude mať viac ohorkov symbolicky vyhráva.   

 

V Žiari Nad Hronom prišli na efektívne využitie odpadu z dohorených cigariet. Vlákna, ktoré sa v nich nachádzajú, môžu byť použité ako náhrada celulózových vlákien v asfaltových zmesiach. Ako tento nápad vznikol? „Pri prechádzke mestom som vnímal enormné množstvo cigaretových ohorkov vo verejných priestoroch,” hovorí Hugo Repáň, konateľ spoločnosti EcoButt s.r.o. Ohorky, ktoré boli použité na opravu cesty v Žiari nad Hronom, pochádzali z celého Slovenska.

 

„Podľa prepočtov bolo na cestu použitých zhruba 10 miliónov cigaretových ohorkov. Plán je, že mesačne vyzbierame jednu tonu, čo predstavuje milióny recyklovaných ohorkov každý mesiac. Aktívne pracujeme na príprave celoslovenského projektu - pre slovenské mestá chystáme opatrenia a takisto možnosť pre všetkých obyvateľov zapojiť sa priamo do boja proti cigaretovým ohorkom vo svojom meste,” dodáva Hugo Repáň.

 

 

Z prieskumu formou dotazníka ohľadom cigaretových ohorkov v meste Sládkovičovo vyplýva, že občanom chýba informovanosť o tom, čo ohorky obsahujú a ako škodia. Ako riešenie problému by ľudia privítali väčšiu osvetu a zvýšený počet smetných košov. V Sládkovičove tak na podnet občanov vznikla osvetová kampaň s názvom 2/3. V meste sú vyvesené informačné plagáty na miestach, ktoré navštevuje veľa ľudí, napríklad na železničnej stanici, v škole, na námestí, v okolí obchodov či autobusových zastávok.

 

Pár týždňov od spustenia kampane zaznamenali jej iniciátori pozitívne ohlasy od obyvateľov. Viacerým sa kampaň zapáčila a sú viditeľné prvé pokroky. Na niekoľkých miestach prestali pribúdať ohorky z cigariet. V meste pribudlo dvadsať nových košov, ktoré obsahujú kovový pliešok na uhasenie cigarety, aby bola bezpečne odhodená. Príklady niekoľkých slovenských miest svojimi nápadmi ukazujú, že cigaretové ohorky nemusia vždy skončiť pohodené voľne na zemi a znečisťovať tak prírodu a okolie.

 

 


Meno autora/autorov

Lukas Vyhnalík, Nina Šidlíková

Veková skupina

15-18

Škola

Stredná Priemyselná škola Elektrotechnícká, Hálova 16 , ZŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Cigaretové ohorky tvoria dnes väčšinu odpadu, ktorý denno denne prekračujeme a nedávame im nijakú pozornosť. Keď budú ohorky menej končiť na zemi a viacej v košoch naň určených, bude v prírode o niečo menej odpadu.