Zatoč(me) s odpadom

Sme žiaci Školy umeleckého priemyslu v Košiciach, ktorí svoj voľný čas využívajú nielen na rozvoj svojej umeleckej stránky, ale aj na ochrane prírody, zdravia a kvality života okolo seba. Snažíme sa svojou aktivistickou náturou dosiahnuť ciele, ktoré prispejú k čistejšiemu životnému prostrediu každého z nás.

Meno autora/autorov

Ľuboš Breška/Ivana Adamová

Veková skupina

15-18

Škola

Škola umeleckého priemyslu, Jakobyho 15, Košice

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

V skratke, naše kampaňové video hovorí o alarmujúcom množstve odpadkov v prírode a v mestách, predchádzaniu zhoršovania a výslednom riešení momentálnej situácie. Aj keď humorným spôsobom, ale prezentuje mnohé problémy dnešnej doby, ako napríklad ľahostajnosť ľudí voči životnému prostrediu a živočíchom v ňom, čistému prostrediu, v ktorom by sa mohol človek slobodne a zdravo rozvíjať, k prostrediu, v ktorom sa každí z nás cíti plný elánu a energie. Dúfame, že naše vtipné video motivuje aspoň pár ľudí k tomu, aby dbali na čistotu a dôležitosť zdravej planéty, na ktorej žijeme, a ešte dlhú dobu aj žiť budeme...teda, pokiaľ si to nepokazíme.