15. Život na pevnine

Cestou necestou v Ščúrnici s Mladými reportérmi

Mladí reportéri sa vydali za dobrodružstvom do Bielych Karpát, prešli prírodnú rezerváciu Ščúrnica až do Valašských Klobouk. Pri tom všetkom sme videli chránené rastliny, dozvedeli sme sa o historií slobodného lesa a tiež prečo sa Ščúrnica volá Ščúrnica.

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Slobodný les

V Bielych Karpatoch, na východnej časti vrchu Ploštiny v Českej republike, sa nachádza územie Ščúrnica. Miestni tomuto komplexu jedľovobukových lesov, ktoré sú bezzásahové, hovoria slobodný les.

„Sloboda je poriadok prírody, do ktorého nikto nezasahuje, je to niečo, čo by sme sa ako ľudia mohli naučiť,“ hovorí Miroslav Janík, predseda organizácie Kosenka, ktorá spravuje územie lesa Ščúrnica.

Kosenka ochraňuje bielokarpatské lúky už 50 rokov

Kosenka je súčasťou Českého svazu ochránců přírody (ČSOP), ochrane lúk a lesov v Bielych Karpatoch sa venuje už bezmála 50 rokov. 

„Kosenka sa venuje ochrane prírody a krajiny v Bielych Karpatoch, inak pracujeme na trvalo udržateľnom rozvoji,“ priblížil Miroslav Janík, predseda Kosenky. Podľa jeho slov stojí činnosť organizácie na troch pilieroch, ktorými je pilier ekologický, ekonomický a sociálny.

Krásy slobodného lesa

Les, čistinky, lúky aj pasienky, suché aj s mokraďami, tienisté aj presvetlené miesta sú súčasťou mozaikovitej krajiny Bielych Karpát v oblasti Ščúrnice. Miestni aktivisti už 40 rokov odkupujú prepojené časti krajiny, tvoria unikátnu rezerváciu a podporujú viacerými spôsobmi návrat biodiverzity.

Meno autora/autorov: 
Timotej Taliga, Natália Šoltés, Diana Stránska
Veková skupina: 
menej ako 11
Vek autora/autorov: 
10
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava

Združenie Kosenka: 30 rokov ochrany prírody v Bielych Karpatoch

Základná organizácia ČSOP (Český zväz ochrancov prírody) Kosenka je združením aktívnych ľudí, ktorí už 30 rokov pomáhajú chrániť krásu a rozmanitosť prírody v okolí mesta Valašské Klobúky.

Meno autora/autorov: 
Andrej Zjavka, Sebastián Feranec
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
22,17

Čím sú bielokarpatské lúky výnimočné?

Pri hraniciach Česka so Slovenskom sa nachádza slobodný les Ščúrnica, patriaci do Bielych Karpát. V okolí týchto lesov sa nachádzajú lúky, na ktorých rastie veľa chránených rastlín, vrátane orchideí.

Tieto lúky je dôležité zachovávať nielen pre udržanie biodiverzity, ale plnia aj ďalšie ekologické funkcie. Lúčne porasty ochraňujú pôdu a zabraňujú tiež erózii, teda zosúvaniu pôdy.

Po stopách biodiverzity Bielych Karpát

Mladí reportéri pre životné prostredie na workshope skúmali biodiverzitu v okolí Valašských Klobúkov. Slobodným lesom a bielokarpatskými lúkami reportérov sprevádzal Miroslav Janík, predseda ZO ČSOP Kosenka.  

Meno autora/autorov: 
Diana Šturdíková, Adam Gašpierik
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Pole neorané

Medzi mestom Nová Dubnica a jeho mestskou časťou Kolačín sa nachádza veľké pole, ktoré je však za posledné roky výrazne podmáčané vodou.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Eliška Púčiková
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
Súkromná spojená škola Nová Dubnica