3. Kvalita zdravia a života

Cestou necestou v Ščúrnici s Mladými reportérmi

Mladí reportéri sa vydali za dobrodružstvom do Bielych Karpát, prešli prírodnú rezerváciu Ščúrnica až do Valašských Klobouk. Pri tom všetkom sme videli chránené rastliny, dozvedeli sme sa o historií slobodného lesa a tiež prečo sa Ščúrnica volá Ščúrnica.

Meno autora/autorov: 
Nina Šidlíková
Veková skupina: 
15-18
Vek autora/autorov: 
15
Škola: 
ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Slobodný les

V Bielych Karpatoch, na východnej časti vrchu Ploštiny v Českej republike, sa nachádza územie Ščúrnica. Miestni tomuto komplexu jedľovobukových lesov, ktoré sú bezzásahové, hovoria slobodný les.

„Sloboda je poriadok prírody, do ktorého nikto nezasahuje, je to niečo, čo by sme sa ako ľudia mohli naučiť,“ hovorí Miroslav Janík, predseda organizácie Kosenka, ktorá spravuje územie lesa Ščúrnica.

Krásy slobodného lesa

Les, čistinky, lúky aj pasienky, suché aj s mokraďami, tienisté aj presvetlené miesta sú súčasťou mozaikovitej krajiny Bielych Karpát v oblasti Ščúrnice. Miestni aktivisti už 40 rokov odkupujú prepojené časti krajiny, tvoria unikátnu rezerváciu a podporujú viacerými spôsobmi návrat biodiverzity.

Meno autora/autorov: 
Timotej Taliga, Natália Šoltés, Diana Stránska
Veková skupina: 
menej ako 11
Vek autora/autorov: 
10
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava

Čím sú bielokarpatské lúky výnimočné?

Pri hraniciach Česka so Slovenskom sa nachádza slobodný les Ščúrnica, patriaci do Bielych Karpát. V okolí týchto lesov sa nachádzajú lúky, na ktorých rastie veľa chránených rastlín, vrátane orchideí.

Tieto lúky je dôležité zachovávať nielen pre udržanie biodiverzity, ale plnia aj ďalšie ekologické funkcie. Lúčne porasty ochraňujú pôdu a zabraňujú tiež erózii, teda zosúvaniu pôdy.

Po stopách biodiverzity Bielych Karpát

Mladí reportéri pre životné prostredie na workshope skúmali biodiverzitu v okolí Valašských Klobúkov. Slobodným lesom a bielokarpatskými lúkami reportérov sprevádzal Miroslav Janík, predseda ZO ČSOP Kosenka.  

Meno autora/autorov: 
Diana Šturdíková, Adam Gašpierik
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Ako sa (ne)tvorí kompost

V meste Nová Dubnica pred trom rokmi umiestnili k bytovým domom špeciálne kompostéry, do ktorých je možné aj nazrieť. Uvidíme nielen ako sa tvorí kompost, ale aj čo sa v komposte nerozloží. Niektorí občania mesta sa napriek osvete stále nenaučili nehádzať do kompostu odpad zabalený v plastových vreckách. Kompostéry sú však napriek takýmto problémom u občanov obľúbené a po dlhom skúšobnom období si obyvatelia Novej Dubnice berú pre svoje potreby aj prvý vytvorený kompost. Kvôli plastovým vreckám však nemusí byť hodnotný. Stačí teda iba občas nazrieť cez špeciálne otvory do kompostérov a vyhodiť to, čo tam nepatrí.

 

Mesto Nová Dubnica sa už tri roky snaží o komunitné kompostovanie. Darí sa mu rozvíjať túto peknú myšlienku?

Meno autora/autorov: 
Filip Púček

Mesto, ktoré je prívetivé pre deti, je dobré pre všetkých

Polovica rodičov detí navštevujúcich ZŠ Bezručova v Trenčíne nepovažuje dopravnú situáciu pred školou za bezpečnú.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Michal Mazánik
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
FMK UCM v Trnave