Kráľov(n)á na dne

Keď vypustili na jeseň 2022 vodné dielo Kráľová, na jej dne bolo odkryté veľké množstvo odpadov.

Na dne. Foto: Filip Prelovský

Keď vypustili na jeseň 2022 vodné dielo Kráľová, na jej dne bolo odkryté veľké množstvo odpadov.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Vodné dielo Kráľová, nazývané aj Kaskády, sa vypúšťa približne raz za 10 rokov. Nachádza sa medzi Sereďou a Šaľou a bolo postavené za účelom vodnej elektrárne na rieke Váh. Napriek tomu, že sa vypúšťa pravidelne a ľudia vždy vidia, čo je na dne, odpadkov neubúda. Jediné, čo môžeme urobiť, že každý človek, alebo dobrovoľníci vyzbierajú čo najviac - pneumatiky, fľaše, plechovky, staré lode, chladničky - lebo tie sa ešte stále nájdu na dne vodnej nádrže.

Meno autora/autorov

Filip Prelovský

Veková skupina

menej ako 11

Škola

ZŠ SNP Galanta

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 7. Dostupná a čistá energia
  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Život pod vodou by nemal ukrývať odpadky a smrť, ale živé organizmy, ktoré majú čistú vodu. Pretože z nej žijú ryby, mušle, riasy a iné organizmy - ale aj my ľudia vieme využiť vodu na získanie vodnej energie. A preto ju treba chrániť, nie hádzať odpadky.