14. Život pod vodou

Ako antibiotiká ovplyvňujú vodný ekosystém

Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová, Gregor Šturdík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Na tvár len to, čo by sa dalo jesť

Chemické pleťové produkty obsahujú tisíce plastových mikročastíc. Sú vodeodolné a nie je možné ich prefiltrovať. Dostávajú sa do vôd, konzumujú ich živočíchy a tým aj my. Ich alternatívou sú napríklad cukor, káva či mak, ktoré sa využívajú práve v prírodnej kozmetike. Jej uprednostením prospejeme životnému prostrediu i nášmu telu.

Doma vyrobený hnedý ,,peeling" z mletej kávy rýchlo nahradil kupované produkty.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Kde je voda?

V minulosti bola zátoka cez zimu obvyklým miestom pre korčuliarov a cez leto pre rybárov. Za posledných niekoľko rokov však hladina vody poklesla a miesto relaxu sa zmenilo na bahnitý breh s množstvom naplavených odpadkov. 

Úbytok a znečistenie vôd je v tomto čase závažným problémom, spôsobeným najrôznejšímy vplyvmi. Či zmenami podnebia alebo zásahom do toku riek.

V zátoke Váhu pri obci Udiča rybárov a korčuliarov nahradili odpadky.
Meno autora/autorov: 
Nina Justusová

Stairway to Heaven

Na prechádzke v lese som našla zamrznutý vodopád, pripomínal mi schody do neba. Keď som prišla bližšie, zistila som, že skrýva tajomstvo: rozbitú sklenenú fľašu.

Meno autora/autorov: 
Dajana Dašková
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
14
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom

Chráňme si svoju Úľanskú mokraď

Miestni obyvatelia si obľúbili na prechádzky povodie Dudváhu, kam zasahuje aj oblasť Spodný hon. Celá oblasť patrí do chráneného vtáčieho územia Úľanská mokraď. Vážia si ju ale dostatočne? Žiaci zo ZŠ K. Kuffnera, ktorí tam tiež radi chodia, sa rozhodli vyčistiť túto oblasť od odpadkov.

Mokrade sú biotopy, ktoré majú obrovský význam pre udržanie ekologickej rovnováhy a zachovanie biologickej rozmanitosti, preto ich treba chrániť.

 

Žiaci zo Sládkovičova vyzberali odpad v chránenom území Spodný hon, ktoré je obľúbenou vychádzkovou lokalitou miestnych obyvateľov.
Meno autora/autorov: 
Kristína Katonová

Umytý polystyrén pomôže planéte

Situácia s obalmi, do ktorých si ľudia nechávajú baliť jedlo z reštaurácii, bistier či jedální, je doslova neúnosná. Ich používanie sa zvýšilo nielen na Slovensku, ale aj v celosvetovom meradle. Pričom, väčšina obalov z jedla sa nedá ani recyklovať, pokiaľ ich dôkladne neumyjete. Problém s plastovými obalmi a príborom vyriešila Európska únia zákonom, ktorý vstúpi do platnosti v roku 2021. Kvôli koronavírusu je však jeho účinnosť ohrozená. Preto zatiaľ obaly zatiaľ na jedlo umývajme, aby sme ich mohli odhodiť do kontajnera na triedený odpad a menej tak zaťažili našu planétu.  

 

Pandémia koronavírusu spôsobila aj nárast dovozu jedla v jednorazových obaloch. Po dojedení ich treba vymyť a dať do triedeného zberu.
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková

Zodpovednosť nie je len o rúškach

V Spišskej Novej Vsi vznikla pri záhradkárskej oblasti čierna skládka odpadu, ktorú založili pravdepodobne majitelia garáží postavených nad záhradkami. Odpad znečisťoval okolie i potôčik, ktorý preteká popri záhradkách. Na istých miestach dokonca ovplyvňoval a zabraňoval jeho toku. Bolo zjavné, že niektoré odpadky boli staré i niekoľko rokov. Študentky vyzberali štyri vrecia odpadu. Najväčší podiel tvorili plastové fľaše a plechovky, no výnimkou neboli ani kusy oblečenia, staré dosky, sklenené fľaše, automobilové súčiastky či veľké plastové vedro. Odpad následne roztriedili a vyhodili do príslušných kontajnerov. Lokalitu budú i naďalej kontrolovať.

 

Študentky zo Spišskej Novej Vsi sa nechceli prechádzať okolo odpadu, tak odstránili časť čiernej skládky pri záhradkárskej oblasti.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová

Kupujeme viac ovocia či obalov?

Z celkového počtu vyrobených plastov tvoria až 40 percent jednorazové obaly, ktoré sa použijú na balenie potravín. V Európskej únii sa do plastových obalov balí enormných 37 percent potravín. Väčšina obalov sa použije iba raz. Časť z nich skončí na skládkach, kde sa spália, mnohé však priamo znečisťujú životné prostredie. Viac než polovicu plastového odpadu, ktorý sa nachádza na plážach, tvoria práve výrobky na jednorazové použitie, čo sú aj obaly na potraviny. Ak spotrebitelia prestanú kupovať balené výrobky, dajú tým jasný signál výrobcom, aby množstvo balených výrobkov zredukovali, alebo ich úplne z trhu úplne odstránili. Máme to vo vlastných rukách.

 

Skoro každý druh zeleniny a ovocia má v supermarketoch svoju balenú verziu. Niekedy dokonca inú ako plastovú variantu nenájdeme.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Chiara Kamila Repaská

Chráňme si ju!

Téma znečisťovania je v dnešnej dobe často diskutovanou témou u ľudí všetkých generácií, počúvame o nej v rádiu, televízii, deti sa učia v škole, prečítame si veľa názorov na internete.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Kristián Palko
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Gymnázium Dubnica nad Váhom