12. Zodpovedná spotreba a výroba

Ako zmenšili smetný kôš

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.

Meno autora/autorov: 
Gregor Šturdík, Lucia Klučárová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12,14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Tradičné hospodárenie nevonia každému

Na poľnohospodárskom dvore sa pestuje deväť druhov rastlinných plodín za účelom produkcie objemových krmív. Ich kvalitu obdivujú aj iní poľnohospodári. Práve preto nazýva predseda družstva Ján Kopšo maštaľný hnoj i „živou vodou“, ktorá do pôdy navracia živiny, čím zabraňuje degenerácii pôdy. Tá sa pre poľnohospodárov stáva stále väčším problémom.

Obyvatelia obce Mikušovce sa však pri vyvážaní živočíšneho hnoja na pole často sťažujú na zápach. Neuvedomujú si pri tom však, že hnoj zabezpečuje kvalitu výživy zvierat a tým aj mlieka, z ktorého sa v susednom Červenom Kameni vyrábajú chutné syry.

Ján Kopšo preto odkazuje všetkým, ktorí majú s hnojom problém: "Buďte radi, kým to smrdí. Keď prestane, za pár rokov nebudete mať čo jesť."

Poľnohospodárske družstvo Vršatec v Mikušovciach hnojí svoje rastlinné plodiny pre potreby živočíšnej výroby vlastným maštaľným hnojom, čo ale obyvateľom prekáža.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

V Bolešove a Košeci našli recept na minimalizáciu odpadu

Slovenské domácnosti produkujú stále viac odpadu, a to aj napriek triedeniu. Obrovskú záťaž spôsobujú jednorazové obaly a celkovo konzumný životný štýl. Kde sa budú tieto odpady ukladať potom, ako sa vyčerpá kapacita skládok?

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Krisztina Kocsis, Mária Jánošíková, Michal Mazánik
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Bilingválne Gymnazium C. S. Lewisa, Střední škola Kostka

Pravda, ktorá sa nenosí

Dôsledkom dovážania oblečenia z chudobných krajín, kde ho šičky zhotovia za minimálnu mzdu pochádza z módneho priemyslu až 10% celkových emisií. Materiál, z ktorého je oblečenie vyrábané je nekvalitný a toxický. Jeho farbenie zapríčiňuje až 20% celkového znečistenia vôd, čím je i dôsledok nedostatku pitnej vody v krajinách, kde tieto textilné fabriky sídlia. Otváraním stále nových fast- fashion predajní, prichádzajú udržateľné lokálne prevádzky o potenciálnych zákazníkov a krachujú. Práve zákazníci si musia uvedomiť, akú hodnotu má oblečenie a svoju silu spotrebiteľa pri ochrane životného prostredia.

 

Slováci každoročne nakúpia 67 000 ton nového textilu. Z tohto množstva šatstva skončí viac než 80% na skládke odpadu.
Meno autora/autorov: 
Chiara Repaská, Ľudmila Slivová

Ako antibiotiká ovplyvňujú vodný ekosystém

Vysoká spotreba antibiotík ovplyvňuje nielen tráviaci systém človeka, ale dostávajú sa do odpadových vôd a cez ne do riek, potokov... Nespôsobujú zmeny len v našom tele, ale v celom vodnom ekosystéme.

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Lucia Klučárová, Gregor Šturdík
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Veľké sústo pre koše

Niektoré eshopy ponúkajú priamo pri objednávke možnosť požiadať o balenie do recyklovaného obalu. Nie všetci však takto myslia, a preto by malo viac predajcov poskytovať túto alternatívu svojim zákazníkom.  A zároveň nemusíme hneď krabice z našich doručených objednávok vyhadzovať. V našom okolí sa možno nachádza obchod či podnik, ktorý rád použije materiál, v ktorom nám prišiel balík pri vlastnom fungovaní alebo sa ho môžeme znova využiť my.  Ak sa však v našej domácnosti nenájde využitie pre takúto krabicu, je dôležité si zapamätať ako ju správne odhodiť do koša. 

Prázdne krabice sa nemusia vždy vyhodiť, možno pomôžu iným. Avšak, keď už krabice putujú do koša, je dôležité, aby sme ich rozložili
Meno autora/autorov: 
Radka Lamačková

Bioodpad – odpad s veľkým potenciálom

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Chiara Repaská, Ľudmila Slivová
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Bilingválna sekcia Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7, Gymnázium Spojenej školy Dominika Tatarku v Poprade 4666/7