Nezatvárajme si oči pred problémami

Nezatvárajme si oči pred množstvami odpadu, ktoré produkujeme. Ani maličkosťami, ako sú fixky. Minimalizujme odpad a recyklujme! Zmena začína v nás.

Meno autora/autorov: 
Eliška Bohunická
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Obchodná akadémia Trnava