Komunitný workshop tvorby machových kolektorov

Staršie mladé reportérky sprevádzajú mladších žiakov v sérii aktivít na zlepšenie ovzdušia a mikroklímy v triede a okolí školy. Keďže priamu prácu na hľadaní a realizácii riešenia znečistenia ovzdušia časticami PM 2,5, ktoré prekračuje  uprostred petržalského sídliska limity stanovené WHO ako nezaťažujúce zdravý vývin detí, robia s jednou triedou štvrtákov, rozhodli sa svoje zistenia a nápady predstaviť aj celej komunite v okolí školy. A tak počas jesenne rodičovskej brigády, ktorej sa zúčastnilo približne 200 účasníkov z komunity okolo CZŠ Narnia  nielen predstavili vo výstave výstupy a informácie o machoch a spôsoboch, akým zmierňujú dopad klimatickej krízy, ale popri rozprávaní a vysvetľovaní spolu s  deťmi a rodičmi vytvorili viac ako 70 takýchto machových kolektorov na doma. Toto prepájanie s celou komunitou, spoločné uchopovanie problémov, objavovanie riešení, ich chápanie v súvislostiach  a tvorenie a testovanie riešení považujú za dôležitú súčasť svojich aktivít v prospech malých činov pre klímu. Najmä v Petržalke, ktorá je prehriatym panelovým megasídlsikom so znečisteným ovzduším a najmenším množstvom m2 zelene na obyvateľa Bratislavy hneď po Starom meste (napriek množstvu zelene, ktorá sa tu náchádza, ale je rpekrytá obrovským množstvom bytových jednotiek, teda počtom obyvateľov  a áut s koncentráciou, ktorá nikde inde na Slovensku nie je) je toto pochopenie cez zážitok a spájanie sa v riešeniach spôsobom, akým spojiť, udržať a rozšíriť veľa malých činov pre klímu. 

Meno autora/autorov

Júlia Noščáková a Hanka Noščáková

Vek autora/autorov

17 a 19

Škola

Obchodná akadémia Račianska, Bratislava a SOŠpg Bullova 3, Bratislava