Čierna surovina

Pneumatiky sú spotrebný materiál a po istom čase ich treba vymeniť. Stávajú sa odpadom. Čo s nimi treba urobiť? Kam ich odovzdať? Dajú sa vôbec spracovať alebo končia na skládke? 

Meno autora/autorov

Tereza Zelenáková, Simona Zboranová

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ Mládežnícka, Púchov