Zelené steny: Prírodná oáza a symbol ekologickej iniciatívy
Jedna zo "Zelených stien" gymnázia. Autor: Jakub Janco

Zelené steny: Prírodná oáza a symbol ekologickej iniciatívy

Gymnázium v Dubnici nad Váhom sa pýši nádhernými exteriérovými zelenými stenami. Aký je ich účel a aká je ich minulosť a budúcnosť?

Prvá vec, ktorú si okoloidúci všimnú na dubnickom gymnáziu, sú jeho nezvyčajné steny. Sú totiž už dlhé roky obrastené brečtanom. Niekomu to môže pripadať čudné, zbytočné alebo nevýhodné, ale opak je pravdou. Tento porast má viac významov, než by ste si mohli myslieť. Má veľký pozitívny vplyv na biodiverzitu. Hniezdia v ňom vtáky a stáva sa útočiskom pre mnohé druhy hmyzu. Tiež je ekologické, lebo zbavuje vzduch oxidu uhličitého. Pozitívny vplyv má taktiež na samotnú budovu školy. Slúži ako prírodný zvukový izolátor, ochrana pred nepríjemným teplom a zlepšujú energetickú účinnosť. Taktiež chráni steny zadržiavaním vlhkosti a veľkým plusom je aj čistenie vzduchu od prachu. A popri tom všetkom ešte aj skrášľuje a oživuje napohľad mŕtvo vyzerajúcu budovu školy. Jediná potrebná údržba porastu je občasné strihanie častí, ktoré by blokovali okná.

Ale ako to celé začalo? Na začiatku tohto projektu stál Manfred Bachmayer, člen nemeckej strany Zelených: „Prvýkrát som prišiel do Dubnice v roku 1996 ako asistent Elisabeth Altmann, poslankyne nemeckého parlamentu. V tom čase sme vyhľadali gymnázium v Eckentali a ja som sa snažil nadviazať kontakty medzi dubnickým gymnáziom a gymnáziom v Eckentale. Vtedy som začal s akciami na vytvorenie zelených stien (Grüne Wände) v Eckentali a Dubnici. Neskôr aj v Poľsku. Celý projekt prebiehal v nemeckom jazyku - prednášky a sadenie. Žiaci získavali informácie o zelených stenách a následne o tom, ako ich vysádzať. Neskôr sa pridali ďalší učitelia,  ďalšie a ďalšie generácie študentov. Myšlienkou bolo priniesť prírodu do obytných oblastí, pozdĺž ulíc a vylepšiť tak životné podmienky ľudí aj zvierat.“

Ako čo na zelené steny hovoria samotní študenti? Z prieskumu vyplynulo, že ich vnímajú veľmi pozitívne. Skrášľujú školu, robia ju originálnou a jedinečnou a keďže je škola v kolégiu Zelenej školy, dokazujú, že je škola zelená nie len myslením, ale aj skutkami a výzorom. Ukazuje tiež vážny záujem učiteľov a študentov o ekologické problémy.

Napriek tomu, že niektorí ľudia školu veľmi nevnímajú, na jeseň nie je možné si ju nevšimnúť. Vtedy totiž listy rastlín začínajú meniť farby na žltú a červenú, čo vytvára nádherný kontrast so vždyzelenými listami brečtanu na stenách.

Je možné, že steny gymnázia nezostanú také krásne večne, keďže v pláne je zateplenie školy, a pri tom by sa musel všetok porast na dlhšiu dobu odstrániť. Podľa vedenia školy je rekonštrukcia len v štádiu príprav. „Nie je stopercentne isté, kedy budú zatepľovacie práce prebiehať, či to bude za jeden, päť, alebo desať rokov. Keď k tomu však dôjde, máme poruke viacero spôsobov, ako zelené steny zachrániť a zachovať. Buď sa porast strhne zo stien, vykope sa zo zeme, dočasne sa niekam presadí a po ukončení prác sa znovu zasadia a pripevnia na stenu naspäť. To by však mohlo byť problematické, pretože koreňová časť a celá časť pri zemi je už veľmi hrubá a zdrevnatená, a zo zeme by sa dostávala len veľmi ťažko. Druhý spôsob by bol, že by sa porast odstránil úplne a neskôr by sa zasadil nový. Toto by prebehlo bez väčších problémov, trvalo by však dosť dlho, kým by dosiahol taký vzrast, ako má teraz“, uviedla riaditeľka školy Mgr. Adriana Vančová.

Či sa použije prvý alebo druhý spôsob, zostáva otázne. Jedno je však jasné - steny školy ostanú zelené a škola naďalej bude podporovať biodiverzitu a riešenia priaznivé pre životné prostredie.


Meno autora/autorov

Jakub Janco

Veková skupina

15-18

Škola

Gymnázium Školská 2, Dubnica nad Váhom

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

13- ochrana klímy - Zelené steny ochraňujú klímu- vyrábajú kyslík, čictia ovzdušie od nečistôt a prachu

15- život na pevnine- Zelené steny podporujú biodiverzitu, poskytujú útočište vtákom a hmyzu