Trvalo udržateľné zmeny sa dejú pomaly

V roku 2019 tretiaci so svojimi rodičmi postavili pri škole záhony pre opeľovače. Po štyroch rokoch starostlivosti môžu vidieť, ako ich snaha ovplyvňuje celú školskú aj sídliskovú komunitu. Mladší študenti sa od nich naučili nielen starať o bylinky a hmyz, ale aj robiť malé činy pre klímu a učiť to aj mladších. 
Žiaci 3. ročníka získali v projekte deti pre Bratislavu od Magistrátu peniaze na výrobu záhonov pre opeľovače. Urobili ich. Foto: Simona Gerhatová
Misia splnená, opeľovače sa vrátili. Foto: Natália Pospiš
Ako plynie čas, starší darovali záhony aj so skúsenosťami mladším. Tí pestujú aj bylinky. Foto: Natália Šoltés
Ku bylinkám pridali aj zeleninu, ktorá v permakultúre narástla aj bez zalievania. Podporovať sa navzájom prospieva rastlinám aj ľuďom. Foto: Monika Ihringová
Z dopestovaných byliniek vyrábajú maceráty, čaje, sirupy aj kozmetiku a učia to aj mladších. Foto: Timotej Taliga

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Simona Gerhatová, Natália Pospiš, Monika Ihringová, Natália Šoltés a Timotej Taliga
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
10-13
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Udržateľnému spôsobu života sa treba učiť. Okolo tejto školy pestovali dlho rodičia futbalový trávnik. Pred rokmi to začali meniť spolu s učiteľmi a deťmi v projekte Vráťme biodiverzitu do sídliska. Aktívne sa zapojili aj študenti, ktorí získali od Magistrátu peniaze na tvorbu záhonov pre opeľovače. Tie tak inšpirovali ostatných, že postupne pribúdali a deti ich dedia medzi sebou, učia sa nielen udržateľnosti ale aj tvoriť klimatické prvky v záhrade. Bylinkárium pre opeľovače má nižšiu teplotu, nekosí sa a zadržuje vlahu. produkty z neho využívajú členovia celej komunity a tak šíria udržateľnáý spôsob života medzi sebou.