Mŕtve drevo plné života

Mŕtve drevo je, navzdory mýtom, pokladom pre krajinu - viaže CO2, je príbytkom pre rôzne živočíchy a zadržiava vlhkosť vo svojom okolí.  Sledovali sme ho v krajine a urobili sme z neho aj súčasť našej školskej záhrady s klimatickými prvkami.
Staré duby v krajine, chránené územie Gavurky. Viažu CO2, udržujú vlahu a sú „pôrodnicou“ pre rôzne druhy aj vzácneho hmyzu. Foto: Simona Gerhatová
Súčasťou pastvín sú aj stromy, ktorých časť zničil úder hromu. Poskytujú okrem iného aj priestor pre oddych a vzácne druhy hmyzu. Foto: Moniha Ihringová
Náš najväčší chrobák, chránený roháč, by bez mŕtveho dreva neprežil. Foto: Natália Pospiš
Solitérny dub uprostred pasienku má dutinu aj popadané drevo okolo. Oceňujú ho ľudia aj živočíchy. Foto: Simona Gerhatová
To, čo mŕtve drevo dokáže, nás tak zaujalo, že sme si ho dali aj na pozemok školy a učíme o ňom aj ostatných. Foto: Timotej Taliga

Čitajte tiež

Meno autora/autorov: 
Natália Pospiš, Simona Gerhát, Monika Ihringová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
CZŠ Narnia, Bratislava
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

Život na pevnine a ochrana klímy sú ciele udržateľnosti, ktoré sa priamo týkajú mŕtveho dreva v krajine. Drevo je mŕtve len zdanlivo - dáva život nielen hmyzu a viaže CO2, čím znižuje následky klimatickej krízy, uržuje vodu a ochladzuje tak prostredie. Mŕtve drevo je aj miestom pre oddych a pozorovanie.