13. Ochrana klímy

Chceme “rebelovať” tým, že pôjdeme príkladom

Centrum environmentálnych aktivít Trenčín a Mladí reportéri pre životné prostredie

stanovisko ku globálnemu klimatickému štrajku 20.9.2019

Parkovisko v Trenčíne - asfaltová plocha

V rámci rekonštrukcie futbalového štadiónu došlo k vybudovaniu nového parkoviska na úkor zelene.

Meno autora/autorov: 
Marianna Antaleczová
Vek autora/autorov: 
13
Škola: 
ZŠ K. Kuffnera Sládkovičovo

Ako zmenšili smetný kôš

Každý rok sa v našej obci poplatok za odvoz zmesového odpadu zvyšuje. Gregor zistil, že separovanie v Majcichove je veľký problém. V minulom roku domácnosti vytriedili len 35 percent komunálneho odpadu. Ako tento problém vyriešiť? Žiaci našej školy sa zapojili do výzvy, ako znížiť množstvo domácej produkcie odpadu. Tretiačka Ela sa rozhodla pre zmenu návykov v produkcii odpadu v jej rodine.

Meno autora/autorov: 
Gregor Šturdík, Lucia Klučárová
Veková skupina: 
11-14
Vek autora/autorov: 
12,14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Mladí reportéri vymenili foťáky za hrable

CHKO Biele Karpaty je bohatá na lúčnu biodiverzitu. Nachádza sa tu mnoho chránených a vzácnych druhov rastlín i živočíchov. Jedným z nich je i motýľ jasoň červenooký, ktorý potrebuje pre svoj život slnečné lúky. Tie dobrovoľníci z občianskych združení a pracovníci CHKO pravidelne šetrným kosením  kosou alebo lištovou kosačkou a pilením zbavujú výmladkov, aby tam rástla čo najpestrejšia kvetnatá lúka. Výmladky treba z lúky následne hrabaním odstrániť. Neľahké dobrovoľníctvo v kopcoch na priamom letnom slnku okúsili aj Mladí reportéri. Tí sa však práce neboja. Po hrabaní sa takto spokojne vracali z lúky.

Na misii v Bielych Karpatoch si v júli 2020 vyskúšali dobrovoľnícku prácu pri odstraňovaní výmladkov v Krivoklatskej doline.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

Vršatec obliehaný turistami na štyroch kolesách

Pandémia koronavírusu zaplavila prírodu turistami, ktorí majú záujem odviezť sa autom čo najďalej, až na okraj chránenej oblasti. Miestna cesta v srdci Bielych Karpát, priamo pod povestným hradom Vršatec, sa počas víkendov pravidelne mení na preplnené parkovisko, ako vystrihnuté z rušného centra veľkomesta.
 
Ľudia “vďaka” Covidu objavili krásy pobytu v prírode, ale je potrebné upozorňovať ich, aby sa správali podľa pravidiel ochrany prírody aj podľa základných pravidiel slušnosti, ako na návšteve. Problémom s parkovaním v cenných prírodných územiach by tiež pomohlo dobudovanie cyklotrás, zavedenie víkendových turistických autobusov a odsunutie parkovacích miest ďaleji od hraníc CHKO. 
Nebývalý záujem o pobyt v prírode v dôsledku COVID-19 priniesol negatívne dopady aj pri bráne do CHKO Biele Karpaty.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová a Michal Mazánik

Tradičné hospodárenie nevonia každému

Na poľnohospodárskom dvore sa pestuje deväť druhov rastlinných plodín za účelom produkcie objemových krmív. Ich kvalitu obdivujú aj iní poľnohospodári. Práve preto nazýva predseda družstva Ján Kopšo maštaľný hnoj i „živou vodou“, ktorá do pôdy navracia živiny, čím zabraňuje degenerácii pôdy. Tá sa pre poľnohospodárov stáva stále väčším problémom.

Obyvatelia obce Mikušovce sa však pri vyvážaní živočíšneho hnoja na pole často sťažujú na zápach. Neuvedomujú si pri tom však, že hnoj zabezpečuje kvalitu výživy zvierat a tým aj mlieka, z ktorého sa v susednom Červenom Kameni vyrábajú chutné syry.

Ján Kopšo preto odkazuje všetkým, ktorí majú s hnojom problém: "Buďte radi, kým to smrdí. Keď prestane, za pár rokov nebudete mať čo jesť."

Poľnohospodárske družstvo Vršatec v Mikušovciach hnojí svoje rastlinné plodiny pre potreby živočíšnej výroby vlastným maštaľným hnojom, čo ale obyvateľom prekáža.
Meno autora/autorov: 
Ľudmila Slivová, Michal Mazánik

V Bolešove a Košeci našli recept na minimalizáciu odpadu

Slovenské domácnosti produkujú stále viac odpadu, a to aj napriek triedeniu. Obrovskú záťaž spôsobujú jednorazové obaly a celkovo konzumný životný štýl. Kde sa budú tieto odpady ukladať potom, ako sa vyčerpá kapacita skládok?

Vložte fotografie
Meno autora/autorov: 
Krisztina Kocsis, Mária Jánošíková, Michal Mazánik
Veková skupina: 
19-25
Škola: 
Bilingválne Gymnazium C. S. Lewisa, Střední škola Kostka

Napriek počasiu

Z miest sa vytrácajú bicykle kvôli mnohým faktorom: zvýšený počet aút na cestách, málo cyklopruhov, ktoré by boli bezpečné, pohodlie obyvateľov... Pričom jazda bicyklom je  prospešná nielen pre naše zdravie, ale aj pre prírodu. 

S príchodom studených dní mnohí odložia svoje bicykle. Pričom jazda na bicykli nás často zohreje viac ako kúrenie v aute.
Meno autora/autorov: 
Michaela Danišová