Nevieme bez seba žiť, dýchajme spolu

Nevieme bez seba žiť, dýchajme spolu. Autor: Lukas Vyhnalík

Čitajte tiež

Viete, že priemerný strom za svoj život (100 rokov) absorbuje 1 tonu CO2? Vážme si dar, ktorý dávajú a chráňme ich. 

 

Meno autora/autorov: 
Lukas Vyhnalík, Nina Šidlíková
Veková skupina: 
15-18
Škola: 
Stredná Priemyselná škola Elektrotechnická Hálova 16 Bratislava, ZŠ s MŠ Karola Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Stromy, nevraví sa im len tak filtre oxidu uhličitého, pomáhajú nám znížiť klimatickú krízu tým, že prijímajú ten oxid uhličitý, ktorého množstvo v atmosfére prekročilo kladnú hranicu. Aj my ľudia produkujeme oxid uhličitý, dýchaním. Pre stromy sme však niečo, ako kyslíková bomba, pomáhame im dýchať a na oplátku aj oni nám