Práce v teréne sa nebojíme! Odkazujú Mladí reportéri
Mladí reportéri vyrážajú na trasu náučného chodníka Okolo Vršatca. Autor fotografie: Michal Mazánik (2020)

Práce v teréne sa nebojíme! Odkazujú Mladí reportéri

Čitajte tiež

Vložil/a Matej Majerský dňa 28.07.2020

Mladí reportéri pre životné prostredie sa v polovici júla vydali na Misiu do Bielych Karpát, kde spoznávali miestnu prírodu. Okrem ovocných sadov a miestnych fariem mali možnosť vidieť a zažiť na vlastnej koži kosenie lúk. Čím sú tieto takmer zabudnuté činnosti pre prírodu užitočné?

Misiu v pondelok 13. júla odštartovali sprievodkyne Soňa Štefániková a Katka Rajcová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Biele Karpaty náučným chodníkom okolo Vršatca. Reportérov uviedli do miestnej problematiky, hovorili napríklad o stupňoch ochrany: „Chránené rezervácie vznikli pod Vršatcom už v 70. rokoch minulého storočia. Ich hranice sú samozrejme značené, pričom pokyny na tabuliach návštevníci musia rešpektovať,“ približuje Katka Rajcová.

Druhý deň Misie pokračoval návštevou ochranárskeho tábora Nebrová, za dedinkou Červený kameň. Mladí reportéri tu zblízka zažili nefalšované kosenie lúk klasickým kosami, aké dnes pozná mnoho ľudí len z rozprávok. Vladimír Mertan zo Správy CHKO vysvetlil, že kosenie a prekvapivo aj mulčovanie okolo stromov prispieva k bohatšej flóre.

Študenti vymenili foťáky za hrable

Dobrovoľníctvo neminulo ani reportérov a vďaka Drahomírovi Stanovi, ochranárovi prírody v Bielych Karpatoch, mali možnosť hrabať pokosené lúky v Krivoklátskej doline.

„Budeme odstraňovať výmladky, ktoré boli nedávno spílené a skosené. Dáme ich preč z plôch, ktoré majú ostať zatienené, aby tam nerástlo nič okrem bylín a trávy. Pohrabané krovie bude predstavovať živiny pre les, ktorý sa v rezervácii nachádza,“ objasňuje Stano priebeh nastávajúceho hrabania.

Starostlivosť o lúky je pre vysokú zver či malé organizmy veľmi užitočná najmä v časoch, keď si ťažko zháňajú obživu. Drahomír Stano ďalej uvádza: „Príroda si poradí určite sama, no keďže ide o chránené územie, je potrebné, aby sa tu postupovalo v súlade s programom starostlivosti.“

Je dôležité, aby človek nielen prírodu okolo seba chránil, ale jej aj pomáhal. Pomoc však paradoxne zahŕňa i zásahy, ktoré sa sprvu môžu javiť ako neprospešné. Týka sa to predovšetkým mulčovania, kosenia, odstraňovania náletových drevín či vytvárania vhodných podmienok pre chránené druhy. Mladí reportéri pre životné prostredie sú veľmi vďační za to, že mohli byť súčasťou tejto pomoci.

Autori článku: Mária Jánošíková a Michal Mazánik

„Projekt ´Objekt(ív) 21: Mladí reportéri pre občiansku spoločnosť’ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou“

Priložené obrázky
Mladí reportéri vyrážajú na trasu náučného chodníka Okolo Vršatca.  Autor fotografie: Michal Mazánik (2020)
Sprievodkyne približujú stupne ochrany účastníkom misie. Autorka fotografie: Klaudia Medalová (2020)
Názorná ukážka kosenia v Nebrovej. Autorka fotografie: Klaudia Medalová (2020)
Ochranár Drahomír Stano (vpravo) vysvetľuje reportérom, že pravidelné kosenie lúk podporuje miestny ekosystém. Autor fotografie: Michal Mazánik (2020)
Mladí reportéri pri hrabaní lúk v Krivoklátskej doline. Autor fotografie: Matej Majerský (2020)
Práce v teréne sa nebojíme! Odkazujú Mladí reportéri