Domáce chutí najlepšie

Reportážny kontext/riešenie problému:

Meno autora/autorov

Viktória Mrvová, Lenka Adámková, Laura Moravčíková

Veková skupina

11-14

Škola

Základná škola Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: