Byť krásna, byť eko

 V dnešnej dobe sa stále viac ľudí obracia k udržateľným a ekologickým alternatívam vo všetkých oblastiach života, vrátane starostlivosti o svoju krásu. 
Zero waste kozmetika - bezobalová kozmetika, ktorá využíva už použité, alebo recyklovateľné obaly, ponúka možnosť byť krásny a zároveň ohľaduplný voči životnému prostrediu.
Na začiatku cesty k zero waste kozmetike sú potrebné prírodné suroviny. Medzi ne patria čerstvé, alebo sušené bylinky, základný olej, včelí vosk, esenciálne oleje, v prípade chladivej masti aj mentol.
Príprava domácej mastičky nie je zložitá. Vo vodnom kúpeli rozpustíme olej a pridáme za hrsť byliniek. Necháme 24 hodín odstáť.
Znovu vo vodnom kúpeli rozpustíme olej s bylinkami Precedíme. Do oleja pridáme včelí vosk, esenciálne oleje.
Hotovú masť nalejeme do obalov, ktoré sú použité viac krát , napríklad môžu to byť obaly pečeného čaju alebo potravinarskych farbív.
Meno autora/autorov: 
Sofia Jančová, Slávka Sivčáková, Anežka Blažeňáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
18,20, 25
Škola: 
Spojená škola internátna, M. Urbana 160/45, Námestovo
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 
  1. Zníženie nerovností: Poskytovanie ekologickejších a cenovo dostupnejších alternatív môže prispieť k vyrovnaniu nerovností v prístupe k zdravotne prospešným výrobkom.

  2. Zodpovedná spotreba a výroba: Výroba týchto produktov sa zameriava na minimalizáciu odpadu a podporuje udržateľné hospodárstvo.

  3. Ochrana klímy: Používanie eko mastí a zero waste kozmetiky pomáha redukovať negatívny vplyv na klímu minimalizáciou chemikálií a obmedzením odpadu.