Čapovaním drogérie nielen k minimalizácii odpadov

Minimalizovať odpady sa dá nielen zálohovaním, recykláciou, ale aj znovupoužívaním - napríklad obalov od drogérie.

Čitajte tiež

Minimalizovať odpady sa dá nielen zálohovaním, recykláciou, ale aj znovupoužívaním - napríklad obalov od drogérie.

Reportážny kontext/riešenie problému:

Vo veľkých mestách či obchodných centrách sa môžeme stretnúť s váženými potravinami, či drogériou. Tento trend sa našťastie objavuje už aj v menších mestách a obciach - napríklad v meste Galanta jedna takáto drogéria funguje. Ľudia si prinesú vlastné nádoby a môžu si načapovať prostriedky, alebo zakúpiť aj iné alternatívy,  ľanové utierky, mydlové orechy, kokosovú špongiu na riad či lufu, teda špongiu zo špeciálneho druhu tekvice.

Čapovaná eko-drogéria a čistiace prostriedky prospievajú nielen zdraviu človeka, ale aj organizmom v prírode, napríklad aj vo vode.

Meno autora/autorov

Oliver Brunner

Veková skupina

11-14

Škola

ZŠ s MŠ K.Kuffnera Sládkovičovo

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 6. Čistá voda a hygiena
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 14. Život pod vodou

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Čapovaná drogéria prispieva k minimalizácii platsových obalov - ak si ľudia prinesiú vlastné obaly z domu. Takýmto spôsobom ľudia pristupujú aj k zodpovednej spotrebe. Ak navyše čapovaná alebo sypaná drogéria spĺňa aj požiadavky eko a bio výrobku, určite to prospieva zdraviu človeka, ale aj organizmom v prírode, napríklad aj vo vode.