Najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne

Čitajte tiež

Množstvo odpadu, ktoré vyprodukuje priemerne ročne každý jeden Slovák, stále rastie. Ako ho zastaviť, či dokonca znížiť? A aký dopad má snaha jednotlivcov? Čo vieme dosiahnuť tým, že začneme hľadať, ako vo svojich životoch začať používať pravidlá 5R?

  • Refuse – Odmietni, čo nepotrebuješ.
  • Reduce – Zredukuj, čo skutočne potrebuješ a nemôžeš odmietnuť.
  • Reuse – Znovu použi a oprav, čo nemôžeš odmietnuť alebo zredukovať.
  • Recycle – Zrecykluj, čo nemôžeš odmietnuť, zredukovať, alebo znovu použiť.
  • Rot – Zvyšok skompostuj

V reportáži sa stretneme s praktickým použitím "refuse, reduce a reuse" v projekte Reuse centra a s "recycle" a "rot" vo vzdelávaní, ktoré sme ako podporu týchto aktivít a udržateľného životného štýlu urobili.

Meno autora/autorov

Hana Noščáková , Michal Letko

Veková skupina

19-25

Škola

SOŠPg Bullova 3, Bratislava

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 11. Udržateľné mestá a komunity
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy
  • 15. Život na pevnine

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Témou videa je vznik Reuse centra v Bratislave, spojené  s rovesníckym zážitkovým  vzdelávaním o udržateľnom živote, konkrétne o pravidlách "5R": refuse, reduce, reuse, recycle, rot.

To, že sa budúci pedagógovia  snaia žiť v súlade s cieľmi SDGs, aktívne sa zapájajú ako dobrovoľníci do aktivít v oblasti plnenia cieľov a následne hľadajú cesty, ako to priniesť deťom do školy, je ukážkou aktívnej práce s SDGs v živote. Predchádzanie vzniku odpadu, opätovné využívanie, vzdelávanie o upcyklácii a recyklácii, ako aj kompostovaní, priamo pomáhajú tvoriť udržateľné komunity, zlepšovať život na pevnine, predchádzať klimatickým zmenám a podporovať zodpovednú spotrebu.