Zabalené s láskou

Čitajte tiež

Do školy aj do prírody zabaľ svoju desiatu do voskového obrúska.

Meno autora/autorov: 
Adam Gašpierik
Veková skupina: 
11-14
Škola: 
ZŠ Jána Palárika Majcichov

Súvislosť s cieľmi Agendy 2030:

  • 3. Kvalita zdravia a života
  • 12. Zodpovedná spotreba a výroba
  • 13. Ochrana klímy

Vysvetlenie prepojenia medzi témou článku a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030:

Desiata je najlepší parťák do školy i na výlety. Jeden voskový obrús nahradí 300 plastových vreciek. Po použití ho umy a používaj opakovane celý rok. Tým šetríš prírodu.