Vieme, čo kam patrí. Zapoj sa do otvorenej výzvy pre školské tímy
"Prírodný" third-hand alebo najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Autorka: Viki Vaščáková

Vieme, čo kam patrí. Zapoj sa do otvorenej výzvy pre školské tímy


"Prírodný" third-hand alebo najlepší odpad je ten, ktorý nevznikne. Autorka: Viki Vaščáková

V našej otvorenej výzve, do ktorej pozývame všetky základné a stredné školy, sa pozrieme na problematické druhy odpadu. Pomocou malých kampaní na vlastných sociálnych sieťach budú tímy šíriť dobrú prax pre správne triedenie a menej odpadu. Sloganom kampane je #ViemeČoKamPatrí. Najúspešnejšia škola získa finančný príspevok na exkurziu do prírody.​

Zavedením zálohového systému zberu nápojových plastových fliaš a plechoviek sa podarilo zvýšiť efektivitu triedeného zberu. Je tu ale veľa ďalších druhov odpadu, ako napríklad obaly od sprejov či obaly od pizze, ktoré končia v zmesovom komunálnom odpade. Preto sme sa rozhodli zrealizovať osvetovú kampaň, počas ktorej budeme na našich sociálnych sieťach päť týždňov širiť dobrú prax prostredníctvom videí zo série "Čo kam patrí?" od spoločnosti ENVI-PAK.

Ako sa môžete zapojiť?

 

Je to jednoduché. Stačí vytvoriť tím s počtom 2-5 členov, pozorne sledovať uverejnené video zo série "Čo kam patrí?" (v nedeľu) a počas týždňa k nemu spraviť krátky príspevok na sociálne siete. Zapojiť sa však môže okrem reportérov aj široká verejnosť, a to v osvetovom kvíze o problematických druhoch odpadu, ktorý nájdete každú sobotu na našom Instagrame @yre_slovakia.

 

Registrácia do výzvy prebieha formou publikovania prvého príspevku. Príspevok by mal byť uverejný na sociálnej sieti (FB alebo IG) buď:

 • školy (s uvedením mien žiakov)
 • na osobný profil reportérov
 • na novovytvorený profil tímu

Aká bude úloha reportérov?

 • Budete mať 5 dní na to, aby ste na svoje sociálne siete uverejnili príspevok alebo príbeh na tému daného týždňa (ukážte, ako sa to robí).
 • V príspevku označte hešteg #ViemeCoKamPatri, profil @yre_slovakia a @envi_pak (alebo na Facebooku: Mladí reportéri pre životné prostredie e ENVI-PAK- Zelený bod).
 • Každý tím by mal za týždeň vytvoriť a publikovať najmenej jeden príspevok/príbeh.
 • Základom príspevku je kvalitná foto či krátke video. Na našom profile zverejníme prvé "ukážkové" video a status.
 • Minimálna forma zapojenia je publikovanie aspoň jedného statusu s fotografiou/videom (príbeh sa za príspevok nepočíta)
 • Zapojiť sa do výzvy je možné ľubovoľným počtom príspevkov.

Zober triedu na výlet!

 

Najaktívnejšia škola získa príspevok na exkurziu do prírodne cenného územia vo výške 500 eur.

 

Kritériá hodnotenia príspevkov

 • počet príspevkov od danej školy
 • informačná hodnota (osvetová) príspevkov
 • technická úroveň fotografií alebo videa
 • jazyková stránka (pravopis, štylistika)

Vyhodnotenie výzvy prebehne 13. decembra na webinári spoločne s Katarínou Kretter. Výzva je realizovaná v spolupráci so spoločnosťou ENVI-PAK, s ktorej podporou je táto výzva organizovaná. Ďakujeme!

 

Naše sociálne siete

Instagram

Facebook

Meno autora/autorov: 
YRE tím
Vek autora/autorov: 
2022