Udržateľná Pohoda

Najväčší festival na Slovensku nielen priniesol niekoľko "vychytávok" k udržateľnosti, ale ako súčasť svojho programu o udržateľnosti priamo edukoval.

Tisícky účastníkov bývali priamo v areáli festivalu.
Súčasťou celého priestoru boli nielen stojiská na triedenie, ale aj množstvo sprievodných aktivít a miest, kde ľudí učili aktivisti triediť, ale aj predchádzať vzniku odpadu.
Umiestnené kontajnery boli zároveň kampaňou aj behaviorálnym experimentom.
Ľudia obývajúci stany tvorili aj vlastné malé riešenia, ktorými prispievali k udržateľnému správaniu počas festivalu.
Meno autora/autorov: 
Hana Noščáková
Veková skupina: 
19-25
Vek autora/autorov: 
18
Vysvetlenie prepojenia medzi témou videa a označeným cieľom (cieľmi) Agendy 2030: 

priame riešenia predchádzania tvorbe odpadu a recyklácie